XLIV Międzynarodowe Colloquium Biometryczne
oraz
IV Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii
     Polskie Towarzystwo Biometryczne,

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, BIP,

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,


Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN

oraz

Zakład Roślin Zbożowych IHAR w Krakowie

zapraszają na

XLIV Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

oraz

IV Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii


Kraków 7-10 września 2014r.


XLIV Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

IV Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii

KMMS UP Poznań
administrator strony: BOGNA ZAWIEJA