Aktualności
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

Kandydat, który zarejestrował się na kurs uzupełniający kwalifik

Kandydat, który zarejestrował się na kurs uzupełniający kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
1. kserokopii dowodu osobistego (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał)
2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
3. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł
4. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola

Termin przyjmowania dokumentów:
czwartek 28 września 2017r. w godzinach: 8.00- 11.00
piątek 29 września 2017r. w godzinach: 8.00-14.00

Miejsce:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, p. 113, I piętro

 


‹‹ powrót
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl