Aktualności
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynier

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
    
   Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.
    
    Kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:
 

 •     Biotechnologia,
 •     Ekoenergetyka,
 •     Informatyka stosowana,
 •     Inżynieria biotworzyw,
 •     Inżynieria rolnicza,
 •     Ochrona środowiska,
 •     Projektowanie mebli,
 •     Rolnictwo,
 •     Technologia drewna,
 •     Technologia żywności i żywienie człowieka,
 •     Zootechnika.


   Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.
    
   Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu.

   Rejestracja elektroniczna odbędzie się w dniach od 1 do 23 września 2018 r.

 

Kandydat, który zarejestrował się na kurs uzupełniający kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
1. kserokopii dowodu osobistego (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał)
2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
3. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł
4. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola

czytaj więcej ...


‹‹ powrót
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl