Porozumienia o współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Porozumienia o współpracy
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

Porozumienia o współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zawiera z wielkopolskimi szkołami porozumienia o współpracy, w ramach którego strony uznają za ważne i celowe działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki poprzez organizowanie przedsięwzięć naukowo-badawczych, w szczególności takich jak zajęcia edukacyjne czy spotkania informujące młodzież o specyfice studiowania w naszej Uczelni.

Wykaz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z którymi współpracuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Porozumienia o współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl