Lekcje akademickie
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

Tematy lekcji akademickich

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje również możliwość zorganizowania zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
W celu ustalenia szczegółów organizacji takich zajęć prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zapraszamy serdecznie!

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA
Jednostka organizacyjna Proponowany temat zajęć Liczebność
grupy
Czas trwania zajęć
Instytut Chemicznej 
Technologii Drewna  
Grzyby rosnące na drewnie 15 1 h
Walka z zapleśniałym drewnem 15 1 h
Impregnacja drewna 15 1 h
Problemy bezpieczeństwa pozarowego w budynkach 15 1 h
Działanie promieniowania cieplengo na materiały drewnopochodne 15 1 h
Katedra Meblarstwa Projektujemy meble 18 3 h
Komputerowe wspomaganie projektowania mebli 18 3 h
Katedra Machanizcznej 
Technologii Drewna 
 
Drewno pod stopami - materiały podłogowe 15 1 h
Co dzieje się w tartakach - technologie przetarcia drewna 15 1 h
Drewno i jego miejsce w budowie domów 15 1 h
Czym jest wydajność i zamiennik materiałowy w przerobie drewna  15 1 h
Katedra Mechaniki
i Techniki Cieplnej
Kiedy drzewo zamienia się w drewno 15 1 h
Katedra Nauki o Drewnie Zrozumieć drewno 15 2 h
Katedra Obrabiarek
i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Programowanie obrabiarek CNC 14 3 h
Katedra Tworzyw Drzewnych
 
Jak to jest zrobione 8-10 2h 
Dykteryjki kljowe 15 2 h
Od lakieru do powłoki 15 2 h

 

KATEDRA BOTANIKI – WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Oferta dydaktyczna dla szkół ponadpodstawowych
I. Zajęcia laboratoryjne – sala ćwiczeń Katedry Botaniki – czas trwania 2 godz. lekcyjne

1.    Techniki wykonywania preparatów mikroskopowych.
2.    Budowa komórki roślinnej.
3.    Przegląd tkanek roślinnych.
4.    Roślinne materiały zapasowe – zajęcia mikroskopowe.
5.    Budowa anatomiczna głównych organów roślinnych u roślin naczyniowych.
6.    Co łodyga ma w środku?  Charakterystyka podstawowych tkanek roślinnych.
7.    Różnorodność morfologiczna kwiatów i kwiatostanów.
8.    Pyłek – wróg czy przyjaciel?
9.    Jak to z liściem było – jego historia od początku do końca.
10.    Budowa owoców i ich rodzaje.
11.    Różne typy nasion – morfologia i anatomia.
12.    Przegląd systematyczny glonów planktonowych – zajęcia mikroskopowe.
13.    Zakwity glonów planktonowych w ekosystemach wodnych – przyczyny i skutki. Obserwacje mikroskopowe sinic potencjalnie toksycznych.
14.    Życie w kropli wody – identyfikacja organizmów żyjących w jeziorach i stawach (zajęcia mikroskopowe).
15.    Różnorodność mchów i wątrobowców Polski. (ćwiczenia laboratoryjne)
16.    Mchy torfowce – nieocenione rezerwuary wody w przyrodzie. (ćwiczenia laboratoryjne)

 
II. Zajęcia terenowe – czas trwania 2 godz. lekcyjne
1.    Rozpoznawanie rodzimych drzew i krzewów. (Ogród Dendrologiczny UP w Poznaniu)
2.    Zróżnicowanie roślin nagozalążkowych. (Ogród Dendrologiczny UP w Poznaniu)
3.    Wiosna w żyznym lesie liściastym na przykładzie grądu. (kwiecień)

 

 

 

Tematy lekcji akademickich
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl