Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

Dokumenty do pobrania

STUDIA PODYPLOMOWE:

Informator - Studia Podyplomowe 2017-2018 Poznań cz.1

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Regulamin studiów podyplomowych - dla edycji rozpoczetych od roku akad. 2018/2019

Umowa ze słuchaczami załącznik nr 1 do Uchwały nr 156/2018 Senatu UPP

Umowa ze słuchaczami - trójstronna załącznik nr 2 do Uchwały nr 156/2018 Senatu UPP

Wysokość opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Umowa ze słuchaczami załącznik nr 11 do Uchwały nr 102/2017 Senatu UPP (rok akad. 2017/2018)

Umowa ze słuchaczami - trójstronna załącznik nr 12 do Uchwały nr 102/2017 Senatu UPP (rok akad. 2017/2018)

Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów oraz określenia wzorów umów zawieranych między uczelnią a osobami korzystającymi z usług edukacyjnych

Regulamin studiów podyplomowych - dla edycji rozpoczętych w roku akad. 2017/2018 lub wcześniej



Zarządzenie Rektora nr 106_14 w sprawie zasad finansowych studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

Zarządzenie Rektora nr 54/2012 w sprawie wzoru wniosku określającego efekty kształcenia i program studiów podyplomowych

UNIWERSYTET JUNIORA:

Uchwała nr 202/2018 w sprawie: zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 103/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

 

 

Dokumenty do pobrania
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl