Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie
Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
    
   Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.
    
    Kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:
 

 •     Biotechnologia,
 •     Ekoenergetyka,
 •     Informatyka stosowana,
 •     Inżynieria biotworzyw,
 •     Inżynieria rolnicza,
 •     Ochrona środowiska,
 •     Projektowanie mebli,
 •     Rolnictwo,
 •     Technologia drewna,
 •     Technologia żywności i żywienie człowieka,
 •     Zootechnika.


   Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.
    
   Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu.

   Rejestracja elektroniczna odbędzie się w dniach od 1 do 23 września 2018 r.

   

  Zarządzenie nr 29/2017 Rektora UPP w  sprawie procedury  organizacji  kursów  uzupełniających  kwalifikacje  obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia   Jednostką prowadzącą rekrutację i koordynującą kursy w ramach Uniwersytetu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl