Kurs dla początkujących pszczelarzy
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

KURS DLA POCZATKUJĄCYCH PSZCZELARZY

pszczelarz

Rok akademicki 2019/2020

Limit miejsc wyczerpany

 

 

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pszczelarstwem, pragnących poznać biologię pszczoły miodnej oraz podstawowe zasady prowadzenia pasieki. Tych, którzy właśnie założyli swoją pierwszą pasiekę lub dopiero planują hobbystycznie zająć się pszczołami.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18-go roku życia oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w pasiece.


Zajęcia odbywać będą się od marca do końca czerwca 2020 roku (10 spotkań, w wybrane niedziele, po 4h dydaktyczne) w Pracowni Pszczelnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (część teoretyczna) oraz w pasiece w Stacji terenowej tej Pracowni w Swadzimiu koło Poznania (część praktyczna). Kurs zakończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.
Kurs prowadzony będzie przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz pszczelarzy z wieloletnią praktyką.


Obejmować będą wykłady teoretyczne, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne.
Tematyka wykładów obejmować będzie:
•    biologia pszczoły miodnej i rodziny pszczelej
•    gospodarka pasieczna
•    choroby i szkodniki pszczół
•    podstawy botaniki pszczelarskiej
W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci poznają:
•    morfologiczne i anatomiczne przystosowanie pszczół do pełnienia funkcji życiowych
•    pozyskanie i znaczenie produktów pszczelich
•    zbijanie ramek, przygotowanie węzoramek
Zajęcia praktyczne obejmą:
•    przeglądy rodzin
•    przygotowanie rodzin do produkcji miodu
•    miodobranie


Koszt kursu 250 PLN, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

           

 

 

 

 

 

KURS DLA POCZATKUJĄCYCH PSZCZELARZY
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl