CTITdM_03

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI I TECHNOLOGII DLA MEBLARSTWA

FMZ_009Logo_UPLOGO CTITdMLOGO_ERGO_01
WTD_007FMZ_002
Celem Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa jest kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wielkopolski oraz transfer innowacji i zaawansowanych technologii do szeroko pojętej praktyki przemysłu meblarskiego, w szczególności poprzez:
  • inicjowanie, koordynowanie i realizację działalności związanej z kreowaniem postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników naukowych, studentów i doktorantów,
  • inspirowanie i kreowanie pomysłów na dobór prac dyplomowych, których efektem końcowym może być produkt rynkowy w postaci nowej technologii, nowego produktu lub usługi,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania wyników badań naukowych odpowiadających potrzebom branży meblarskiej,
  • transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do szeroko pojętej praktyki przemysłu meblarskiego,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów, metod wytwarzania i usług,
  • pomoc w promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie,
  • podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych, w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego, 
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi,
  • pozyskiwanie inwestorów zagranicznych.