Zakład Informatyki Stosowanej

Kierownik
 
Profesorowie prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Wojciech Mueller
 
Adiunkci dr hab. inż. Krzysztof Koszela
dr inż. Radosław Kozłowski
dr inż. Sebastian Kujawa
dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
 
St. specjalista dr inż. Andrzej Przybylak
Specjalista informatyk mgr inż. Przemysław Jan Nowak
 
Pracownicy emerytowani prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, prof. zw.

Możliwość komentowania jest wyłączona.