Zakład Inżynierii Systemów Energetycznych

 

Kierownik dr hab. inż. Zbigniew Dworecki
 
Profesorowie dr hab. inż. Jacek Dach
 
Adiunkci dr inż. Mariusz Adamski
dr inż. Mirosław Czechlowski
dr inż. Wojciech Czekała
dr inż. Damian Janczak
dr inż. Jakub Mazurkiewicz
dr inż. Gniewko Niedbała
dr inż. Krzysztof Pilarski
 
Asystenci dr inż. Kamil Witaszekk
dr inż. Andrzej Lewicki
 
St. wykładowca dr inż. Mariusz Łoboda
 
St. specjalista mgr inż. Stanisław Prawniczak
Pracownicy emerytowani
 
prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak, prof. zw.

Możliwość komentowania jest wyłączona.