Zakład Inżynierii Rolniczej

Kierownik prof. dr hab. inż. Jacek Przybył
 
Profesorowie nadzw. prof. dr hab. inż. Zbigniew Błaszkiewicz
prof. dr hab. inż. Leszek Piechnik
prof. dr hab. inż. Stanisław Podsiadłowski
 
Adiunkci dr hab. inż. Karol Durczak
dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
dr hab. inż. Piotr Rybacki
dr inż. Aleksander Jędruś
dr inż. Natalia Anna Mioduszewska
dr inż. Ewa Osuch
dr inż. Tomasz Wojciechowski
dr inż. Dawid Wojcieszak
dr inż. Maciej Zaborowicz
 
St. wykładowcy dr inż. Feliks Czarnociński
dr inż. Andrzej Fiszer
dr inż. Zenon Grześ
 
St. specjalista mgr inż. Ryszard Rakowski
Specjalista Artur Nucia
Piotr Chmielewski
Technik Jacek Matela
 
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż. Andrzej Gajtkowski
prof. dr hab. inż. Marian Lipiński
prof. dr hab. inż. Czesław Rzeźnik
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sęk
dr inż. Zbigniew Gała

Możliwość komentowania jest wyłączona.