Uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego

W dniu 21. listopada br. w Biocentrum odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorskich. Ceremonię, połączoną z obchodami dwustulecia urodzin Patrona Uczelni Augusta hrabiego Cieszkowskiego, uroczyście otworzył JM Rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Galę uświetniły występy Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator” oraz chóru akademickiego „Coro da Camera”.

Spośród pracowników Instytutu Inżynierii Biosystemów dyplom doktora habilitowanego odebrał dr hab. inż. Ireneusz Kowalik. Przewodniczącym komisji habilitacyjnej dra Kowalika był prof. dr hab. Stanisław Podsiadłowski. Dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria rolnicza otrzymała również dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Obowiązki przewodniczącego komisji habilitacyjnej pełnił prof. dr hab. Piotr Boniecki.
W roku akademickim 2013/14 na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii prace doktorskie obroniło 14 studentów III stopnia, z czego aż 5 w Instytucie Inżynierii Biosystemów. I tak w dyscyplinie inżynieria rolnicza:

  • Dr inż. Damian Janczak – promotor dr hab. Jacek Dach, promotor pomocniczy – dr inż. Krzysztof Pilarski
  • Dr inż. Krzysztof Nawrot – promotor prof. dr hab. Jerzy Weres
  • Dr inż. Barbara Raba – promotor prof. dr hab. Piotr Boniecki, promotor pomocniczy – dr inż. Krzysztof Nowakowski
  • Dr inż. Michał Siatkowski (nieobecny na uroczystości) – promotor prof. dr hab. Jerzy Weres

A w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

  • Dr inż. Ewa Osuch – promotor prof. dr hab. Jacek Przybył

Od lewej: prof. dr hab. Piotr Boniecki, dr inż. Barbara Raba, dr inż. Krzysztof Pilarski, dr inż. Damian Janczak, dr hab. Jacek Dach. Dr inż. Ewa Osuch, prof. dr hab. Jacek Przybył, prof. dr hab. Jerzy Weres, dr inż. Krzysztof Nawrot

Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania składamy wszystkim Osobom, które odebrały dyplomy, ich Promotorom, a także Rodzinom, życzymy dalszego rozwoju naukowego, sukcesów w pracy oraz życiu osobistym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.