Projekty europejskie

7 Program Ramowy

SmartAgriFood2: Smart apps and services for agri-food sector

SmartAgriFood2 jest projektem 3. fazy programu FI-PPP (Future Internet -
Public Private Partnership). Głównym celem projektu jest wspieranie małych
i średnich przedsiębiorstw (SMEs) w rozwijaniu inteligentnych aplikacji i
usług dla sektora rolno-spożywczego. Aplikacje i usługi muszą
wykorzystywać rezultaty poprzednich faz programu FI-PPP, przede wszystkim
SmartAgriFood (faza 1) i FI-Space (faza 2).

Koordynator: dr Sjaak Wolfert, LEI Wageningen, Holandia; Koordynacja
krajowa: prof. dr hab. inż. Jerzy Weres;

Wykonawcy z IIB: prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, dr hab. inż. Wojciech
Mueller, dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka; Okres finansowania:
01.06.2014-30.05.2016

Szczegóły znajdą Państwo na SmartAgriFood lub prosimy o kontakt z dr.
inż. Janiną Rudowicz-Nawrocką, jrn@up.poznan.pl

 Program Innowacyjna Gospodarka

Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. Zadanie 12: Zastosowanie preparatów z Trichoderma w przydomowych kompostownikach oraz do odzysku odpadów metodą R3 (kompostowania) w gospodarstwach warzywniczych i zakładach rolno-przetwóczych

Koordynator: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; Kierownik zadania w IIB: dr hab. inż. Jacek Dach; Wykonawcy z IIB: dr inż. Krzysztof Pilarski, dr inż. Mariusz Adamski; Okres finansowania: 2009-2014

Możliwość komentowania jest wyłączona.