Działalność statutowa

W ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

Tytuł projektu
Metody badań i środki inżynierii rolniczej w doskonaleniu produkcji w sektorze rolno- spożywczym
Koordynator
dr hab. Jacek Przybył
Okres finansowania
2012
 

W ramach dotacji na badania naukowe pracowników nauki do 35-go roku życia

Tytuł projektu
Neuronowa analiza obrazu wybranych ziarniaków zbóż w procesie oceny ich uszkodzeń.
Koordynator
dr Krzysztof Nowakowski
Typ
hab.
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Obniżanie niepewności prognoz transportu wody w ziarniakach kukurydzy suszonych w cienkiej warstwie.
Koordynator
dr Sebastian Kujawa
Typ
hab.
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Analiza jakościowa jęczmienia browarnego z wykorzystaniem wybranej metody sztucznej inteligencji.
Koordynator
mgr Barbara Raba
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Emisja gazów podczas aeracji pulweryzacyjnej.
Koordynator
mgr Ewa Kaczorowska
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Metoda identyfikacji związków pomiędzy wielkościami charakteryzującymi produkcję wybranych produktów rolniczych bazujących na hurtowniach danych.
Koordynator
mgr Jakub Otrząsek
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Optymalizacja procesu fermentacji metanowej w układach wielokomorowych.
Koordynator
mgr Łukasz Pronobis
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Technologia wytwarzania biogazu z odpadów z przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego.
Koordynator
mgr Damian Jańczak
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Identyfikacja  wybranych cech jakościowych pomidorów szklarniowych z wykorzystaniem neuronowej analizy obrazu.
Koordynator
mgr Maciej Zaborowicz
Typ
dr
Okres finansowania
2011-2012
Tytuł projektu
Modelowanie procesu suszenia i przechowywania produktów rolniczych z wykorzystaniem mechanizmów Internetu semantycznego.
Koordynator
mgr Przemysław Nowak
Typ
dr
Okres finansowania
2011-2012
Tytuł projektu
Opracowanie niskonakładowych wariantów procesu produkcji buraka cukrowego przy      zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz z wykorzystaniem plonu na cukier oraz jako surowca dla biogazowi.
Koordynator
mgr Natalia Mioduszewska
Typ
dr
Okres finansowania
2011-2012
Tytuł projektu
Identyfikacja współczynników modeli matematycznych przepływu ciepła i substancji w zastosowaniu do wybranych produktów rolno-spożywczych i leśnych
Koordynator
mgr Michał Siatkowski
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Identyfikacja jakości wybranych gatunków pomidorów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych oraz neuronowej analizy obrazów
Koordynator
mgr Maciej Zaborowicz
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Internet-based decision support for agricultural advisory in the selection of the parameters of grain drying process
Koordynator
mgr Tomasz Kluza
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Modelowanie neuronowe w ocenie stopnia przetłuszczenia śródmięśniowego wybranych zwierząt gospodarskich
Koordynator
mgr Andrzej Przybylak
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Modelowanie przepływu ciepła i masy w procesie kompostowania wybranych odpadów pochodzenia rolniczego
Koordynator
mgr Paweł Promiński
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Zastosowanie neuronowej analizy obrazu w procesie identyfikacji jakości kompostu
Koordynator
mgr Artur Jakubek
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Neuronowa analiza obrazu w procesie nieinwazyjnej oceny jakościowej oocytów świni domowej w aspekcie ich budowy morfologicznej
Koordynator
mgr Tatiana Kuzimska
Typ
dr
Okres finansowania
2011
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.