Badania inne

 Akademicki Poznań

1. Podatność na rozkład w procesach kompostowania i fermentacji biodegradowalnych toreb jednorazowych używanych w sieciach handlowych na terenie miasta Poznania

Koordynator projektu: dr hab. inż Jacek Dach; Wykonawcy z IIB: dr inż. Krzysztof Pilarski; Okres finansowania: 2009

Projekty i Badania umowne

2011

1. Opracowanie materiałów informacyjnych dla użytkownika o rozpylaczach rolniczych jako pomocy szkoleniowej (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Czaczyk; Wykonawcy z IIB:- ; Okres finansowania: 2011

2. Opracowanie założeń konstrukcyjnych i parametrów eksploatacyjnych rozpylacza eżektorowego dwustrumieniowego (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Czaczyk; Wykonawcy z IIB:- ; Okres finansowania: 2011

3. Określenie parametrów eksploatacyjnych i przeznaczenia nowej serii rozpylaczy eżektorowych MMAT do zastosowań rolniczych (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Czaczyk; Wykonawcy z IIB:- ; Okres finansowania: 2011

4. Określenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych opryskiwacza sadowniczego do potrzeb gospodarstwa o wielokierunkowym profilu produkcji (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Czaczyk; Wykonawcy z IIB:- ; Okres finansowania: 2011

5. Opracowanie wymagań technicznych systemu monitoringu warunków meteorologicznych w ziemniakach, do potrzeb niekomercyjnego systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin, udostępnianego z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Czaczyk; Wykonawcy z IIB:- ; Okres finansowania: 2011

2010

1. Analiza możliwości zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczych wraz z oceną ekonomiczna i prawną zastosowanych metod odzysku (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Natalia Mioduszewska, mgr inż. Damian Janczak ; Okres finansowania: 2010

2. Analiza możliwości zastosowania technologii biogazowej bazującej na wykorzystaniu zbiorników fermentacyjnych o pokrywie żelbetowej w biogazowniach rolniczych na terenie Polski celem udoskonalania procesu pozyskiwania ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej (PARP)

Koordynator projektu: dr hab. inż. Jacek Dach; Wykonawcy z IIB: dr inż. Krzysztof Pilarski, mgr inż. Natalia Mioduszewska, mgr inż. Damian Janczak; Okres finansowania: 2010

3. Analiza systemów wiatrowych i fotowoltaicznych (PARP)

Koordynator projektu: dr hab. inż. Jacek Dach; Wykonawcy z IIB: dr inż. Krzysztof Pilarski, mgr inż. Damian Janczak ; Okres finansowania: 2010

4. Analiza uzysku biogazu i metanu z ośmiu odmian żyta hybrydowego(PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof  Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Damian Janczak ; Okres finansowania: 2010

5. Metanogenność substratów  (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Damian Janczak ; Okres finansowania: 2010

6. Opracowanie zasad technologicznych oraz ocena prawno-formalna wprowadzania do obrotu obornika suszonego i jego klasyfikacji

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Mariusz Adamski ; Okres finansowania: 2010

7. Technologia przetwarzania przeterminowanych produktów spożywczych na kompost metodą R3(PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Mariusz Adamski ; Okres finansowania: 2010

2009

1. Badania optymalizujące technologię odzysku zamgławianych wywarów gorzelnianych, w procesie odzysku metodą R3. (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Mariusz Adamski; Wykonawcy z IIB: dr inż. Krzysztof Pilarski, dr hab. inż. Jacek Dach ; Okres finansowania: 2009

2. Określenie podatności odpadów z produkcji pojemników poliamidowych i PCV na rozkład metodą R3. (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Mariusz Adamski ; Okres finansowania: 2009

3. Opracowanie i optymalizacja technologii biogazowania dla małych i średnich gospodarstw rolniczych (PARP)

Koordynator projektu: dr hab. inż. Jacek Dach; Wykonawcy z IIB: dr inż. Krzysztof Pilarski, dr inż. Mariusz Adamski ; Okres finansowania: 2009

4. Technologia uzdatniania i odsiarczania biogazu do jakości paliwa do silników spalinowych. (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Mariusz Adamski ; Okres finansowania: 2009

5. Technologia wytwarzania biogazu z odpadów zwierzęcych kategorii (PARP)

Koordynator projektu: dr inż. Mariusz Adamski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Krzysztof Pilarski ; Okres finansowania: 2009

6. Technologia wytwarzania biogazu z wywarów po produkcji bioetanolu. (PARP)

Koordynator projektu: dr hab. inż. Jacek Dach; Wykonawcy z IIB: dr inż. Mariusz Adamski, dr inż. Krzysztof Pilarski ; Okres finansowania: 2009

Możliwość komentowania jest wyłączona.