KOLEJNY LIDER w Instytucie Inżynierii Biosystemów – dr inż. Wojciech Czekała

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało decyzję w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Programu LIDER – VII edycja na wykonanie projektu pt.:

„IN-OIL: Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego”

Kierownikiem projektu został dr inż. Wojciech Czekała – asystent Instytutu Inżynierii Biosystemów. Nominacje oraz symboliczne czeki wręczono dnia 24 listopada 2016 r. na uroczystej gali w hotelu Mariott w Warszawie. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i wykonywany będzie przez pracowników oraz doktorantów trzech wydziałów Uczelni: Rolnictwa i Bioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywności i Żywieniu.

Wojciech Czekała to doktor nauk rolniczych zajmujący się optymalizacją wykorzystania potencjału materiałowego, energetycznego oraz nawozowego odpadów i produktów ubocznych przemysłu spożywczego w celu maksymalizacji uzyskiwanych korzyści ekonomicznych i minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko.

Założenia projektu IN-OIL łączą w sobie idee zrównoważonej produkcji energii i pasz opartych o zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego przy wykorzystaniu owadów. Projekt zakłada interdyscyplinarne badania z zakresu gospodarki odpadami organicznymi, produkcji mieszanek paszowych, żywienia zwierząt, mikrobiologii przewodu pokarmowego oraz produkcji biogazu.

Środki finansowe zostały przyznane jednostce, którą w tym projekcie jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w wysokości 1 198 750,00 zł. Projekt zespołu dr inż. Wojciecha Czekały zajął V miejsce zdobywając 94/100 pkt.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Możliwość komentowania jest wyłączona.