I Kongres Biogazu

Ponad 180 osób – przedstawicieli świata nauki, firm inwestycyjnych, doradczych, projektowych i instytucji finansowych oraz Ministerstwa Energii, Agencji Rynku Rolnego i NFOŚiGW, a także właściciele biogazowni – wzięło udział w odbywającym się w Hotelu Ossa**** w Rawie Mazowieckiej dniach 5-6 grudnia I Kongresie Biogazu zorganizowanym przez Biomass Media Group Sp. z o.o. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Jacka Dacha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „Biogaz w Polsce i Europie”, który krótko, opierając się na przykładach, porównał specyfiki i wskazał różnice funkcjonowania biogazowi m.in. niemieckich z polskimi.

Partnerem merytorycznym Kongresu był Instytut Inżynierii Biosystemów.

Źródło i zdjęcia: Magazyn Biomasa, więcej o Kongresie na stronie internetowej.
Możliwość komentowania jest wyłączona.