Przedsięwzięcie pn. „Badania systemu inaktywacji ścieków bytowych w przyczepach asenizacyjnych” zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.