Nauka

Badania naukowe prowadzone przez Instytut Inżynierii Biosystemów obejmują tematykę mieszczącą się w obrębie dyscypliny inżynieria rolnicza W ujęciu syntetycznym główne obszary aktywności naukowej zespołów badawczych dotyczą metod badań i środków inżynierii rolniczej w doskonaleniu produkcji w sektorze rolno-spożywczym, w tym rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii informatycznych.

W ujęciu bardziej szczegółowym zakres badań naukowych Instytutu obejmuje:

  • Nowoczesne materiały, techniki i technologie w doskonaleniu procesów produkcji rolno-spożywczej
  • Technika i technologie ochrony roślin, wody, gleby i powietrza w aspekcie ochrony środowiska oraz nowoczesne metody, materiały i technologie w obsłudze technicznej maszyn rolniczych
  • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących rolnictwa precyzyjnego w zakresie technologii zbioru zbóż, nawożenia, uprawy gleby i motoryzacji rolnictwa.
  • Optymalizacja procesu produkcji biogazu w aspekcie maksymalizacji efektywności energetycznej i ekonomicznej procesu.
  • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych systemów informatycznych wspomagających badania naukowe, prace rozwojowe oraz doradztwo w sektorze rolno-spożywczym.
  • Budowa systemów wspomagania podejmowania decyzji dla rolnictwa i przetwórstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony roślin.
  • Rozwój zaawansowanych metod analizy obrazu i modelowania neuronowego dla potrzeb klasyfikacji produktów rolno-spożywczych i oceny ich jakości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.