Dyrekcja

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Jacek Przybył
+48 61 848 7156, jprzybyl@up.poznan.pl
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Karol Durczak
+48 61 846 6075, kdurczak@up.poznan.pl
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
dr hab. inż. Piotr Rybacki
+48 61 846 6074, prybacki@up.poznan.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.