Struktura organizacyjna

1. ZAKŁAD INŻYNIERII ROLNICZEJ

Kierownik – prof. dr hab. inż. Jacek Przybył

Pracownia Inżynierii Produkcji Roślinnej, Ogrodniczej i Ochrony Krajobrazu
Kierownik – prof. dr hab. Leszek Piechnik
 
Pracownia Inżynierii Produkcji Zwierzęcej
Kierownik –
 
Pracownia Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Kierownik –
 
Laboratorium Techniki Ochrony Roślin i Środowiska
Kierownik – prof. dr hab. Andrzej Gajtkowski
 
Laboratorium Automatyki i Elektrotechniki
Kierownik –
 
Laboratorium Metrologii
Kierownik – dr hab. inż. Karol Durczak
 
Hala Maszyn
Kierownik – dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
 

 

2. ZAKŁAD INŻYNIERII SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Kierownik – dr hab. inż. Zbigniew Dworecki

Pracownia Metod Spektrometrycznych i Chromatograficznych 
Kierownik – dr inż. Krzysztof Pilarski
 
Pracownia Silników Spalinowych, Siłowni Energetycznych i Pojazdów Rolniczych 
Kierownik – dr inż. Mirosław Czechowski
 
Pracownia Ekotechnologii
Kierownik – dr hab. inż. Jacek Dach
 

 

3. ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ

Kierownik –

Pracownia Systemów Informatycznych
Kierownik – dr inż. Janina Rudowicz- Nawrocka
 
Pracownia Inteligentnych Systemów Obliczeniowych
Kierownik –

Możliwość komentowania jest wyłączona.