Projekty rozwojowe

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opracowanie i walidacja technologii rozdziału strumienia ziarna podczas selektywnego zbioru zbóż
Koordynator
dr inż. Mirosław Czechlowski
Wykonawcy z IIB
prof. dr hab. Adam Krysztofiak, dr inż. Mariusz Adamski, dr inż. Gniewko Niedbała, dr inż. Tomasz Wojciechowski
Okres finansowania
2010-2012
Technologia przygotowania i fermentacji pomiotu kurzego oraz bezodpadowego zagospodarowania pofermentu – KadTech
Koordynator
dr hab. inż. Jacek Dach
Wykonawcy z IIB
Okres finansowania
2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.