Kierunki i programy studiów

Oferta dydaktyczna Instytutu Inżynierii Biosystemów obejmuje kształcenie o profilu ogólnoakademickim na trzech poziomach studiów:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)
  • Studia III stopnia (doktoranckie)

Wszystkie poziomy studiów mogą być realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Kierunki studiów na studiach I stopnia:

Kierunki studiów na studiach II stopnia:

(Aktualizacja 2017-09-11)

Możliwość komentowania jest wyłączona.