Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


full edition

abstract

2004 r.

20 zeszyt Rocznika „Intercathedra ‘2004” zawiera, między innymi, opracowania zamówione przez Komitet Redakcyjny, oparte na treści wybranych referatów, wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem przemysłu drzewnego w warunkach integracji z Unią Europejską – Materials economy management in wood industry enterprise in perspective of integration with European Union - ECONOMIC FORUM ‘2003”. Laski k. Kępna, 16 - 18.09.2003. Zasadniczą zawartość zeszytu stanowią artykuły naukowe przekazane Komitetowi Redakcyjnemu w 2003 i 2004 r. i zakwalifikowane, po recenzjach, do druku.

 main page

 

 

 

Webmaster