Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


full edition

abstract

2006 r. 

22 zeszyt Rocznika „Intercathedra ‘2006” zawiera, między innymi, opracowania zamówione przez Komitet Redakcyjny, oparte na treści wybranych referatów, wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Metody i techniki zwiększające efektywność działalności w przedsiębiorstwach drzewnych – Increasing activity  efficiency methods and techniques in wood processing enterprises - ECONOMIC FORUM ‘2005”. Laski k. Kępna, 13 - 15.09.2005. Zasadniczą zawartość zeszytu stanowią artykuły naukowe przekazane Komitetowi Redakcyjnemu w 2005 – po zamknięciu numeru 21 i w 2006 r. oraz zakwalifikowane, po pozytywnych opiniach recenzjach, do druku.

 

main page

 

 

 

Webmaster