Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


full edition

2009 r.

25 zeszyt Rocznika „Intercathedra ‘2009” zawiera opracowania zamówione przez Komitet Redakcyjny, oparte na treści wybranych referatów, będących przedmiotem rozważań podczas organizowanej w obecnym, 2009 roku przez Katedrę międzynarodowej konferencji naukowej: FORUM EKONOMICZNE 2009 -pt.: "Problemy energetyczne i ich wpływ na sektor leśno-drzewny w Polsce, Unii Europejskiej i Europie. Energy problems and their impact on the forestry and wood sector in Poland, the European Union and Europe - ECONOMIC FORUM 2009, Laski k. Kępna, 15 - 17.09.2009.

Część opracowań i artykułów naukowych prezentowanych w kolejnym 25 numerze Rocznika „Intercathedra ‘2009” jest wynikiem wspólnych badań pracowników naukowych katedr z Poznania, Zwolenia, Koszyc i Zagrzebia nad realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej tematem: "Implementation of the project logistic management in wood enterprises" (Implementacja zarządzania przedsięwzięciami logistycznymi w przedsiębiorstwach drzewnych).

 

main page

 

 

 

Webmaster