Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


full edition

2010 r.

26 zeszyt Rocznika „Intercathedra ‘2010” jest rezultatem współpracy naukowej Katedr zajmujących się zagadnieniami ekonomiki, organizacji, zarządzania i marketingu, zwłaszcza, choć nie tylko, w drzewnictwie - z Poznania, Zwolenia, Warszawy, Krakowa, Tarnowa, Trnawy, Zlina, Żyliny, Koszyc, Zagrzebia, Brna, Presova oraz innych ośrodków naukowych polskich i zagranicznych.

Zasadniczą zawartość Rocznika stanowią artykuły naukowe, które będą przedmiotem rozważań i dyskusji podczas organizowanej w bieżącym, 2010 roku przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa międzynarodowej konferencji naukowej: FORUM EKONOMICZNE 2010’ - pt.:" Nowe wyzwania w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego - New challenges in management of supply chains in wood industry enterprises" (14 - 16.09.2010).

Część opracowań i artykułów naukowych prezentowanych w niniejszym, 26 Roczniku „Intercathedra ‘2010” jest wynikiem wspólnych badań pracowników naukowych katedr z Poznania i Zwolenia nad realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej w Unii Europejskiej tematem: „Survey of consumer attitudes towards wood products” (Analiza zachowań konsumentów i popytu na wyroby z drewna).

main page

 

 

 

Webmaster