Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement


full edition

2017

Scientific Quarterly INTERCATHEDRA is the result of scientific, research and teaching cooperation of Polish and foreign scientific centres dealing with issues of economics especially, but not only, in arboriculture. 

No 33/3 contains articles ordered first and foremost by the Editorial Board in 2017 year - approved for printing following reviewers’ positive opinions and necessary amendments. A overwhelming majority of published articles was presented and discussed in some scientific conferences.  

Scientific Quarterly INTERCATHEDRA are published under the auspices of IATM - International Association For Technology Management. 


Międzynarodowe czasopismo naukowe Intercathedra wydawane jest od 1990 roku. Przebyło sporą drogę. Od wewnętrznego biuletynu publikującego referaty ze wspólnych konferencji naukowych dwu Katedr: Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa z Poznania oraz Katedry podnikového hospodárstwa (Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstwa) ze Zwolenia, po czasopismo umieszczane systematycznie od 2003 roku w ocenach Komitetu Badań Naukowych i od 2009 - w „Ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych” - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2013 - posiada ocenę 10 pkt. 

Zasługa w tym Autorów i wydawców. Byłych i obecnych. Do rozwoju kwartalnika przyczynili się członkowie sieci naukowej IATM - International Association for Technology Management, pod auspicjami której wydawane jest czasopismo od 1997 roku. Podwaliny pod pozycję naukową czasopisma wnieśli zwłaszcza pracownicy Katedr: podnikového hospodárstwa (Słowacja - Zwoleń), Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa (Polska - Poznań), Zavod za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji (Katedra Organizacji Produkcji w Przemyśle Drzewnym) Sveučilista u Zagrebu (Uniwersytet w Zagrzebiu) (Chorwacja).  

Od 1996 roku za obsługę redakcyjną i wydawniczą czasopisma odpowiedzialni są pracownicy naukowi Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa w Poznaniu. Od 2008 roku pełna, dostępna bez ograniczeń wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - www.up.poznan.pl/intercathedra. Znajdują się tam roczniki 2004 - 2010 oraz kwartalniki 2011/1 – 2017/3. 

Na szczególne imienne podkreślenie w kształtowaniu charakteru, formy i pozycji naukowej kwartalnika zasługuje rola następujących osób: doc. J. Rasnera (Zvolen), dra A. Matuszewskiego (Poznań), prof. M. Figurica (Zagreb), prof. A. Linczényi (Trnawa - Słowacja), dra J. Chudobieckiego (Poznań), dra W. Popyka (Poznań), dr E. Mikołajczak (Poznań), doc. J. Drabka (Zvolen), prof. M. Supina (Zvolen), prof. I. Liberko (Košice, Prešov - Słowacja), prof. L. Żukowskiego (Warszawa), prof. Z. Muszyńskiego (Kraków), a z nieżyjących prof. Z. Jakubowskiego (Poznań) i doc. I.J. Knize (Zvolen). Serdecznie im dziękuję. 

30 września 2017 międzynarodowy kwartalnik naukowy Intercathedra, w wyniku likwidacji Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, przestaje być wydawany przez tą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Wojciech Lis


Uprzejmie informujemy, że artykuły do numeru 33-4/2017 przyjmujemy do końca listopada br.

Sławomir Kalinowski

 

 

 

main page