Badania Zakładu Inżynierii i Projektowania Procesów Produkcyjnych

Optymalizacja procesu rozdrabniania i obróbki cieplnej surowców i przetworów mięsnych;
Doskonalenie metod oceny reologicznych właściwości surowców i przetworów;
Metody sterowania procesem kutrowania;
Ocena technologiczna efektu pracy komór wędzarniczych;
Metody logistyczne w przetwórstwie mięsnym;
Doskonalenie planowania produkcji w zakładach przemysłu mięsnego o uproszczonej strukturze organizacyjnej.
Procesy nastrzykiwania solanką i masowania mięsa w aspekcie zmian jego parametrów fizykochemicznych i histologicznych.
Dynamika zmian przechowalniczych pakowanego próżniowo mięsa i jego przetworów.