Wybrane oryginalne prace naukowo-badawcze

 1. Moczkowska M., Półtorak A., Montowska M., Pospiech E., Wierzbicka A.: The effect of the packaging system and storage time on myofibrillar protein degradation and oxidation process in relation to beef tenderness. Meat Sci. Meat Science 2017, 130, 7–15,
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174017303236
 2. Piotrowska-Cyplik A., Myszka K., Czarny J., Ratajczak K., Kowalski R., Biegańska-Marecik R., Staninska-Pięta J., Nowak J., Cyplik P., (2017). Characterization of specific spoilage organisms (SSOs) in vacuum-packed ham by culture-plating techniques and MiSeq next-generation sequencing technologies. Journal of the Science of Food and Agriculture Vol. 97, Issue 2, 659-668.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.7785/pdf
 3. Muzolf-Panek M., Waśkiewicz A., Kowalski R., Konieczny P.: The effect of blueberries on the oxidative stability of pork meatloaf during chilled storage. J. Food Process. Preserv. 2016, 40, 5, 899-909,
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfpp.12668/pdf
 4. Krzywdzińska-Bartkowiak M., Rezler R., Gajewska-Szczerbal H.: The influence of meat muscle structural properties on mechanical and texture parameters of canned ham. Journal of Food Engineering 2016, 181, 1-9,
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877416300474
 5. Iwańska E., Mikołajczak B., Grześ B., Pospiech E.: Wpływ procesu poubojowego dojrzewania mięsa wieprzowego na zmiany profilu białek i kruchość. Medycyna Weterynaryjna, 2016, 72, 7, 458-462,
  http://medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/pdf2016/072016/201607458462...
 6. Konieczny P., Tomaszewska-Gras J., Andrzejewski W., Mikołajczak B., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Stangierski J.: DSC and electrophoretic studies on protein denaturation of anodonta woodiana (LEA, 1834). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016, 126, 1, 69-75
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10973-016-5707-0
 7. Zając M., Krystyna Palka K., Mikołajczak B., Pospiech E. The effect of muscle type and time of storage on myofibrillar protein proportion in beef. Ann. Anim. Sci., Vol. 16, No. 2 (2016) 1–16
  https://doi.org/10.1515/aoas-2015-0083
 8. Montowska M. i Pospiech E.: Rapid Meat Protein and Peptide Identification, Food Technology and Biotechnology 2016, 54, 4, 482–488
  http://www.ftb.com.hr/images/pdfarticles/2016/October-December/ftb-54-48...
 9. Szabelska-Beręsewicz A., Bilska A., Waszkowiak K., Siatkowski I.: A note on the comparison of mixed-effects models for longitudinal studies. Biometrical Letters 2016, 53, 2, 165-173
  http://dx.doi.org/10.1515/bile-2016-0012
 10. Janiszewski P., Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Borzuta K., Pospiech E., Poławska E.: The influence of thermal processing on the fatty acid profile of pork and lamb meat fed diet with increased levels of unsaturated fatty acids. Meat Science 2016, 111, 161–167
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174015300942
 11. Spychaj A., Szalata M., Słomski R., Pospiech E. Identification of bovine, pig and duck meat species in mixtures and in meat products on the basis of the mtDNAcytochrome oxidase subunit I (COI) gene sequence. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2016, 66, 1, 31 -36
  http://journal.pan.olsztyn.pl/show.php?id=1451
 12. Danyluk B., Bilska A., Kowalski R., Danyluk M.: Evaluation of selected quality characteristics of fine ground sausages of frankfurter type containing MSPM. Nauka Przyroda Technologie (NPT), 2016, 10, 4, 42
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_10_42.pdf
 13. Iwańska E., Mikołajczak B., Grześ B., Żywica R., Banach K., Iwanowska A., Pospiech E.: Changes in glycolysis process in bulls’ meat carcasses subjected to different tenderization treatments. Nauka Przyroda Technologie (NPT), 2016, 10, 4, 43
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_10_43.pdf
 14. Montowska M., Alexander M.R., Tucker G.A., Barrett D.A. (2015) Authentication of processed meat products by peptidomic analysis using rapid ambient mass spectrometry. Food Chem., 187, 297-304
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461500624X
 15. Kowalczewski P.Ł., Lewandowicz G., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Piątek M., Baranowska H.M., Białas W., Jeziorna M., Kubiak P. (2015). Finely comminuted frankfurters fortified with potato juice – quality and structure”. Journal of Food Engineering 167, 183–188
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877415002277
 16. Pawlak T., Piątek M., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Ryniecki A. (2015): Puffingi wieprzowe dobór obróbki wstępnej surowca. Przemysł Spożywczy 69, 12, 15-17
  http://przemyslspozywczy.eu/spis-tresci-122015/
 17. Samardakiewicz Ł., Janiszewski P., Mikołajczak B., (2015) Wpływ wybranych czynników przyżyciowych na wydajność wyrębów podstawowych tusz wieprzowych Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. II, 2, 113-122
  http://ptz.icm.edu.pl/download/2015/tom_11_2/XI%20Samardakiewicz.pdf
 18. Danyluk B., Bilska A., Kirklo P. (2015) Ocena mikrobiologiczna wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej. Nauka Przyr. Technol. 9, 3, #31. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.31
  http://www.npt.up-poznan.net/volume9/issue3
 19. Kostecki A., Bilska A., Danyluk B. (2015) Chosen quality parameters of pork sausage produced without curing mixture. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 14 (3) 191-198
  http://www.food.actapol.net/pub/2_3_2015.pdf
 20. Ryniecki A., Wawrzyniak J., Danyluk B. (2015) Design of the Control System for Canned-Food Sterilization. Przemysł Spożywczy, 69, 8, 62-65
  http://przemyslspozywczy.eu/spis-tresci-82015/
 21. Kondjoyan A., Kohler A., Realini C.E, Portanguen S., Kowalski R., Clerjon S., Gatellier P., Chevolleau S., Bonny J-M., Debrauwer L. (2014) Towards models for the prediction of beef meat quality during cooking. Meat Sci. 97, 3, 323–331
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174013003598
 22. Krzywdzińska-Bartkowiak M., Piątek M., Dolata W. (2014) A comparative quality appraisal of finely comminuted batters produced using three types of knives. Meat Science 96, 429- 435
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174013004956
 23. Montowska M., Alexander M.R., Tucker G.A., Barrett D.A. (2014) Rapid Detection of Peptide Markers for Authentication Purposes in Raw and Cooked Meat Using Ambient Liquid Extraction Surface Analysis Mass Spectrometry. Anal. Chem. 86, 10257−10265
  http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/ac502449w
 24. Montowska M., Rao W., Alexander M. R., Tucker G. A., Barrett D. A. (2014) Tryptic Digestion Coupled with Ambient Desorption Electrospray Ionization and Liquid Extraction Surface Analysis Mass Spectrometry Enabling Identification of Skeletal Muscle Proteins in Mixtures and Distinguishing between Beef, Pork, Horse, Chicken, and Turkey Meat. Anal. Chem. 86, 4479−4487
  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac5003432
 25. Bilska A., Kowalski R., Kalinowska A., (2014): Zmiany lipidów w wędlinach podrobowych typu pasztetowa z dodatkiem oleju. Medycyna Weterynaryjna 70 (4), 232-236.
  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-d9e7cdc3-e77c...
 26. Iwańska E., Grześ B., Pospiech E., Mikołajczak B., Spychaj A. (2014) Zmiany udziału białek w wycieku wirówkowym z mięsa buhajków różnych ras i w różnym wieku, w czasie dojrzewania wołowiny. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 3 (94), 78 – 91
  http://pttz.org/zyw/wyd/czas/2014,%203(94)/07_Iwanska.pdf
 27. Rusowicz A., Pospiech E., Baranowski P.A., Grzebielec A., Leszczyński M. (2014) Poprawa efektywności schładzania schabu wieprzowego – Aparatura Badawcza i Dydaktyczna XIX, 1, 41-45
  http://abid.cobrabid.pl/?node_id=248&lang=pl&ma_id=589&a=1
 28. Bilska A., Kowalski R., (2014). Food quality and safety management. LogForum 10 (3), 351-361
  http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQF...
 29. Danyluk B., Bilska A., Kirklo P., 2014. Wpływ sposobu chłodzenia, na jakość mikrobiologiczną surowców przeznaczonych do produkcji żywności wygodnej. Nauka Przyr. Technol. 8, 4, #53
  www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_53.pdf
 30. Pyrcz J., Kowalski R., Kostecki A., Danyluk B. (2014) Technologiczna przydatność enzymu transglutaminazy i soli fosforanowej w produkcji kutrowanych kiełbas parzonych Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Volume 19, Issue 4, 315-320.
  http://abid.cobrabid.pl/?node_id=248&lang=pl&ma_id=1426&a=1
 31. Piątek M., Baranowska H. M., Krzywdzińska-Bartkowiak M. (2014) Modern thawing methods and muscle structure. Fleischwirtschaft International 2, 83-87
  http://english.fleischwirtschaft.de/epaper/12/epaper/index.html
 32. Alain Kondjoyan, Achim Kohler, Carolina Eva Realini, Stéphane Portanguen, Ryszard Kowalski, Sylvie Clerjon, Philippe Gatellier, Sylvie Chevolleau, Jean-Marie Bonny, Laurent Debrauwer., (2014). Towards models for the prediction of beef meat quality during cooking. Meat Science, Vol.97, Issue 3, 323-331.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174013003598
 33. Danyluk B., Stangierski J., Gajewska-Szczerbal H., Pyrcz J. (2013) Impact of environmental water activity on E. faecium thermoresistance and possibility of regeneration of heat-damaged cells in pasteurised canned meat. European Food Research and Technology, Volume 236, Issue 6, p. 1041-1047 (impact factor 1,436)
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00217-013-1963-4
 34. Piątek M., Baranowska M. H., Krzywdzińska-Bartkowiak M. (2013) Mikrostruktur und Molekulardynamik von Wasser in aufgetautem Fleisch. Fleischwirtschaft, 9, 100-104 http://www.fleischwirtschaft.de/fleischwirtschaft/abstracts/pages/show.p...
 35. Stangierski J., Zabielski J., Grześ B. (2013) Modification of functional quality of raw myofibril preparation obtained from water-washed mechanically recovered chicken meat. European Food Research and Technology 236, 449-456
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00217-012-1905-6/fulltext.html
 36. Montowska M., Pospiech E. (2013) Species-specific expression of various proteins in meat tissue: proteomic analysis of raw and cooked meat and meat products made from beef, pork and selected poultry species. Food Chemistry 136, 1461-1469
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814612014768
 37. Baranowska H.M., Gajewska-Szczerbal H. (2013): Application of low-field NMR technique for evaluation of the influence of functional additives on water attributes in pork meat. Fleischwirtschaft International 6, 67-71
  http://english.fleischwirtschaft.de/news/archive/protected/show.php?id=2...
 38. Rusowicz A., Pospiech E., Baranowski P.A., Piwnik J. Ocena szybkości schładzania mięsa wieprzowego za pomocą mikrostrumieni. Chłodnictwo 2013, XLVIII, 6, 36-38
  http://www.sigma-not.pl/publikacja-77424-ocena-szybko%C5%9Bci-sch%C5%82a...
 39. Rusowicz A., Pospiech E., Baranowski P.A., Leszczyński M.: Stanowisko pomiarowe do wyznaczania współczynników przejmowania ciepła pomiędzy powierzchnią a mikrostrumieniami, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2013, 18, 3, 253-258
  http://abid.cobrabid.pl/?node_id=248&lang=pl&ma_id=711&a=1
 40. Montowska M., Pospiech E. (2012) Myosin light chain isoforms retain their species-specific electrophoretic mobility after processing, which enables differentiation between six species: 2-DE analysis of minced meat and meat products made from beef, pork and poultry. Proteomics 12, 18, 2879–2889
  http://150.254.174.65/han/Proteomics/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002...
 41. Bilska A., Danyluk B., Kowalski R. (2012) The effect of an addition of sodium chloride and sodium triphosphate on fat oxidation products in cold stored beef. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 11 (1), 27-39
  http://www.food.actapol.net/pub/3_1_2012.pdf
 42. Zaborowska Z., Przygoński K., Bilska A. (2012) Antioxidative effect of thyme (Thymus vulgaris) in sunflower oil. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 11 (3), 283-291
  http://www.food.actapol.net/pub/8_3_2012.pdf
 43. Pyrcz J., Kowalski R., Danyluk B., Bilska A. (2012) Technologiczna przydatność preparatów transglutaminazy w produkcji szynki parzonej. Nauka Przyr. Technol. 6, 4, 81
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_81.pdf
 44. Kowalski R., Szułczyński W., Konieczny P., (2012): Wpływ wymiany tłuszczu preparatem błonnikowym na profil sensoryczny homogenizowanych produktów mięsnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2, 27-33
  http://abid.cobrabid.pl/?node_id=248&lang=pl&ma_id=889&a=1
 45. Danyluk B., Iwanowska A., Pospiech E., Pyrcz J. (2012) Jakość mikrobiologiczna mięsa wołowego RFN i z wadą DFD, poddanego zabiegom fizycznym. Med. Weter. 68 (6), 367-370
  http://medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/pdf2012/062012/201206367370...
 46. Iwanowska A., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Pospiech E., Juszczuk-Kubiak E., Rosochacki S. J. (2011) Impact of polymorphism of the regulatory subunit of the μ-calpain (CAPN1S) on the proteolysis process and meat tenderness of young cattle. Molecular Biology Reports 38:1295-1300
  http://www.springerlink.com/content/1w3k883x405j51w7/fulltext.pdf
 47. Montowska M., Pospiech E. (2011) Differences in two-dimensional gel electrophoresis patterns of skeletal muscle myosin light chain isoforms between Bos taurus, Sus scrofa and selected poultry species. J. Sci. Food Agric., 91, 13, 2449 – 2456
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.4486/full
 48. Gajewska-Szczerbal H., Krzywdzinska-Bartkowiak M. (2011) Impact of curing brine injection technique on quality parameters of porcine M. longissimus dorsi: Comparative assessment of the changes in histometric parameters and tenderness of the lumbar thoracic parts. Fleischwirtschaft international 1, 92-94
  http://english.fleischwirtschaft.de/content/epaper/data/012011/flipviewe...
 49. Sterczyńska M., Dolata W., Kubiak M.S., Piotrowska E. (2011) Zmiany temperatury w komorach wędzarniczo-parzelniczych podczas wędzenie kiełbasy śląskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 569, 243-250
  http://www.zeszytyproblemowe.pan.pl/images/stories/Zeszyty/2011/569/24-5...
 50. Piątek M., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Dolata W. (2010) Zastosowanie mikrofal do rozmrażania mięsa w masownicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 546, 271-277
  http://www.zeszytyproblemowe.pan.pl/index.php?option=com_content&view=ar...
 51. Danyluk B., Bilska A., Kowalski R. (2011) Microbiological stability of selected beef elements, subjected to technological processes and stored under aerobic and vacuum conditions at 5°C. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10 (3), 375-385
  http://www.food.actapol.net/pub/8_3_2011.pdf
 52. Pyrcz J., Pietrończyk K, Danyluk B., Kowalski R., Bilska A. (2011) Wpływ wybranych emulgatorów oraz rodzaju obróbki termicznej na stabilność frakcji lipidowej wędlin podrobowych typu „pasztetowa”. Nauka Przyr. Technol. 5, 3, #19
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_19.pdf
 53. Pyrcz J., Danyluk B., Kowalski R., Wybraniec L. (2011) Jakość fermentowanych kiełbas surowych produkowanych z udziałem zamiennika słoniny. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2, XVI, 43-47
  http://www.cobrabid.pl/pdf/ABiD_nr_2_2011-str_043.pdf
 54. Kowalski R., Dolata W., Piotrowska E., 2010. Wpływ zabiegów technologicznych na jakość mięsa wołowego. Zeszyty problemowe nauk rolniczych. Inżynieria żywności, 546, 169-179.
  http://yadda.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.dl-catalog-9dbd84d0...
 55. Iwanowska A., Iwańska E., Grześ B., Mikołajczak B., Pospiech E., Rosochacki S., Łyczyński A. (2010) Changes in proteins and tenderness of meat from young bulls of different breed and age. Anim. Sci. Pap. Rep., 28, 1, 13-25
  http://www.ighz.edu.pl/files/objects/2832/66/strona13-26.pdf
 56. Gajewska-Szczerbal H., Baranowska H.M. (2010) Water holding properties in pork longissimus dorsi muscle due to different injection techniques. Fleischwirtschaft international 2, 62-65
  http://english.fleischwirtschaft.de/content/epaper/data/cn022010/flipvie...
 57. Grześ B., Pospiech E., Koćwin-Podsiadła M., Łyczyński A., Krzęcio E., Mikołajczak B., Iwańska E. (2010) Relationships between the polymorphism of myosin heavy chains and selected meat quality traits of pigs with different susceptibility to stress. Archiv Tierzucht/Archives Animal Breeding 53, 1, 64-71
  http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2010/at10p065.pdf
 58. Iwanowska A., Pospiech E., Łyczyński A., Rosochacki S., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G. (2010) Evaluation of variations in principal indices of the culinary meat quality obtained from young slaughter cattle. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 9, 2, 133-149 http://www.food.actapol.net/pub/1_2_2009.pdf
 59. Danyluk B., Mikołajczak B., Grześ B., Pospiech E., Kowalski R., Konieczny P. (2010) Assessment of the shelf-life of meat packed in various protective atmospheres with addition of lysozyme. Pol. J. Food Nutr. Sci. 60, 2, 115-120
  http://journal.pan.olsztyn.pl/?p=rec&s_rok=2010&s_numer=2
 60. Gajewska-Szczerbal H. (2010) Water holding properties in pork longissimus dorsi muscle due to two different injection techniques. Fleischwirtschaft international 3, 56-59
  http://english.fleischwirtschaft.de/content/epaper/data/032010/flipviewe...
 61. Piotrowska E., Dolata W., Baranowska H.M, Rezler R., Niedbała D.: (2009) Quality of chopped sausages with additives produced under large-scale production conditions. Fleischwirtschaft International 3, 52-54
  http://english.fleischwirtschaft.de/content/epaper/data/032009/flipviewe...
 62. Spychaj A., Mozdziak P.E., Pospiech E. (2009) Identification of poultry meat from pork and beef on the basis of the titin PEVK region using PCR. J. Muscle Foods 20, 341–351
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-4573.2009.00152.x/full
 63. Łyczyński A., Runowska G., Pospiech E., Koćwin-Podsiadła M., Wojtczak J., Rzosińska E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E. (2009) Estimation of selected porcine meat quality indicators on the basis of electrical conductivity measured 24 hours post – slaughter. Animal Science Papers and Reports 27, 1, 51-58
  http://www.ighz.edu.pl/files/objects/2647/66/strona51-58.pdf
 64. Montowska M., Pospiech E., Łyczyński A., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Kapelański W., Bocian M. (2009) Diversity of meat quality of heavy pigs with respect to the rate of post-mortem glycolytic and protein changes. Pol. J. Food Nutr. Sci. 59, 4, 315-323
  http://journal.pan.olsztyn.pl/?p=rec&offset=5&akt_strona=2&akt_podstawa=...
 65. Bilska A., Rudzińska M., Kowalski R., Krysztofiak K. (2009) The effect of soy hydrolysates on changes in cholesterol content and its oxidation products in fine - ground model sausages Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria 8, 3, 15-22
  http://www.food.actapol.net/pub/2_3_2009.pdf
 66. Gajewska-Szczerbal H., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Jarmołowska-Jurczyszyn D. (2009) Changes in pork muscles structure parameters in the course of curing and pasteurisation. Nauka. Przyroda. Technologia 3, 4 , #127
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_127.pdf
 67. Dolata W., Piątek M., Piasecki M. (2009) Wpływ temperatury i czasu wędzenia na wybrane cechy jakościowe szynki wiejskiej. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna COBRABID 1, 75-79 http://www.cobrabid.pl/images/stories/abid/pdf/ABiD_nr_1_2009-str_075.pdf
 68. Piątek M., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Baranowska H.M., Dolata W., Piotrowska E. (2009) Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) do oceny jakości szynek wyprodukowanych metodą tradycyjną. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna COBRABID 4, 48-51
  http://www.cobrabid.pl/images/stories/abid/pdf/ABiD_nr_4_2009-str_048.pdf
 69. Dolata W., Piotrowska E. (2009) Wpływ częściowej wymiany mięsa preparatem białkowym na cechy sensoryczne kiełbas drobno rozdrobnionych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 1, 48-52
  http://www.cobrabid.pl/images/stories/abid/pdf/ABiD_nr_1_2009-str_048.pdf
 70. Danyluk B., Pyrcz J., Kowalski R. (2009) Stan mikrobiologiczny kaszanki w zależności od sposobu przygotowania krwi, Aparatura badawcza i dydaktyczna COBRABID 2, XIV, 32-37 http://www.cobrabid.pl/images/stories/abid/pdf/ABiD_nr_2_2009-str_032.pdf
 71. Pyrcz J., Danyluk B., Kowalski R. (2009) Przydatność suszonych preparatów krwi w produkcji krwistych wędlin podrobowych typu „kaszanka”. Aparatura badawcza i dydaktyczna COBRABID 2, XIV, 38-42
  http://www.cobrabid.pl/images/stories/abid/pdf/ABiD_nr_2_2009-str_038.pdf
 72. Hęś M., Korczak J., Pyrcz J., Kowalski R. (2009) Wpływ stabilizowania lipidów na zachowanie dostępnej lizyny i metioniny w przechowywanej kiełbasie typu „polska surowa” Żywność Nauka Technologia Jakość 4, 65, 5-8
  http://www.pttz.org/zyw/index.html
 73. Pyrcz J., Kowalski R., Danyluk B., Bilska A., Uchman W. (2009) The effect of the share of PSE meat on physical changes in cooked hams. EJPAU 12 (1), 05
  http://www.ejpau.media.pl/volume12/issue1/art-05.html
 74. Iwańska E., Pospiech E., Grześ B., Mikołajczak B. (2009) Analiza przemian białek wycieku wirówkowego mięsa wieprzowego o zróżnicowanej kruchości za pomocą elektroforezy dwukierunkowej. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XLVII/2, 42- 56
 75. Montowska M., Knaflewska., Pospiech E. (2007) Comparison of extraction methods of muscle tissue proteins. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 4(B), 397-401
  http://journal.pan.olsztyn.pl/show.php?id=1219
 76. Grześ B., Pospiech E., Rosochacki S., Łyczyński A., Mikołajczak B., Iwańska E. (2007) Comparison of polymorphic myosin forms with selected meat quality attributes of bulls of various breeds and age. Pol. J. Food Nutr. Sci. 57, 4A, 201 – 205
  http://journal.pan.olsztyn.pl/?p=rec&offset=35&akt_strona=8&akt_podstawa...
 77. Pospiech E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E, Łyczyński A. (2007) Proteins of meat as a potential indicator of its quality – a review. Pol. J. Food Nutr. Sci. 16/57, 1, 11-15
  http://journal.pan.olsztyn.pl/?p=rec&s_rok=2007&s_numer=1
 78. Grześ B., Pospiech E., Łyczyński A., Koćwin-Podsiadła M., Mikołajczak B., Iwańska E., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G. (2006) Zależność pomiędzy zróżnicowaną podatnością świń na stres a kruchością mięsa i szybkością degradacji titiny. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz. 44, 2, 25-31
  http://ipmt.home.pl/content/File/ROCZNIKI%2044_2%202006.pdf
 79. Grześ B., Pospiech E., Kapelański W., Łyczyński A., Mikołajczak B., Iwańska E. (2006) A comparison of properties of meat of various quality groups (RFN, RFN-s, PSE and ASE) obtained from first farrowing gilts. Animal Science Paper and Reports 24, 2, 99-104 http://www.ighz.edu.pl/?p0=5&p1=34&o=2160
 80. Pospiech E., Peltre G., Greaser M.L., Mikołajczak B. (2005) Electrophoretic isofocusing in studies on meat protein from various animal species and pork stored under different condition. Pol. J. Food Nutr. Sciences 14/55, 3, 299-302
  http://journal.pan.olsztyn.pl/?p=rec&offset=10&akt_strona=3&akt_podstawa...

Prace przeglądowe

 1. Montowska M.: Peptydomika przetworzonych produktów mięsnych i ich autentyczność. Przemysł Spożywczy, 2016, 70, 11, 22-24.
  http://przemyslspozywczy.eu/spis-tresci-112016/
 2. Pospiech E., Montowska M. Neue Trends bei der Produktion und Verarbeitung von Fleisch. FleischWirtschaft 2015, 95, 11, 113-119
  http://www.genios.de/fachzeitschriften/artikel/FLW/20151112/neue-trends-...
 3. Bilska A., Kowalski R., (2014). Food quality and safety management. LogForum 10 (3), 353-361
  http://www.logforum.net/pdf/10_3_10_14.pdf
 4. Montowska M., Pospiech E. (2012) Is authentication of regional and traditional food made of meat possible? Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 52, 6, 475–487
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2010.501408
 5. Montowska M., Pospiech E. (2011) Authenticity determination of meat and meat products on the protein and DNA basis. Food Rev. Int., 27, 84-100
  http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/lfri/2011/00000027/00000001/...
 6. Kowalski R., Pyrcz J., (2011): Formowanie półprzetworów i przetworów mięsnych. Gospodarka Mięsna, 2, 16-18.
  http://www.sigma-not.pl/publikacja-57877-formowanie-p%C3%B3%C5%82przetwo...
 7. Kowalski R., Pyrcz J., (2011): Pakowanie mięsa. Gospodarka Mięsna, 8, 54-58
  http://www.sigma-not.pl/publikacja-61710-pakowanie-mi%C4%99sa-gospodarka...
 8. IwanowskaA., Pospiech E. (2010) Comparison of slaughter value and muscle properties of selected cattle breeds in Poland. – review. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 9 (1), 7-22
  http://www.food.actapol.net/pub/1_1_2010.pdf
 9. Kowalski R., Dolata W., Piotrowska E. (2010) Wpływ zabiegów technologicznych na jakość mięsa wołowego. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych. Inżynieria żywności. 546, 169-179
  http://www.zeszytyproblemowe.pan.pl/index.php?option=com_content&view=ar...
 10. Kowalski R., (2010): Osłonki sztuczne w produkcji przetworów mięsnych. Gospodarka Mięsna, 6, 14-17.
  http://www.sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-43496658--ryszard-kowalski-.html
 11. Kowalski R., Pyrcz J. (2009) Innowacyjne dodatki w przemyśle mięsnym. Przemysł Spożywczy, 3, 28-33
  http://przemyslspozywczy.eu/spis-tresci-32009/
 12. Perek A., Dolata W. (2009) Zastosowanie mikrofal do obróbki cieplnej żywności. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2, 103-105
  http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPL2-0016-0021
 13. Kowalski R., Solińska-Malczak J., (2009): Karageny - substancje kształtujące teksturę przetworów mięsnych. Gospodarka Mięsna, 4, 30-31.
  https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-f797f854...
 14. Pospiech E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E, Łyczyński A. (2007) Proteins of meat as a potential indicator of its quality – a review. Pol. J. Food Nutr. Sci. 16/57, 1, 11-15
  http://journal.pan.olsztyn.pl/?p=rec&s_rok=2007&s_numer=1

Monografie

 1. Pikul J., Pospiech E.: Białka w żywności i żywieniu. Praca zbiorowa pod red. J. Gawęckiego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozdz. 2. Białka pochodzenia zwierzęcego, ich charakterystyka i znaczenie w żywności. Poznań 2016, 25-49.
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-725.html
 2. Piątek M., Masewicz Ł., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Pers K., Baranowska H.M.: Analiza jakości pasztetów mięsnych z udziałem suszonych skwarek wieprzowych. W monografii: Zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego. Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 94-104.
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/zagospodarowanie_ubocznych_p...
 3. Pers K., Piątek M., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Masewicz Ł., Baranowska H.M.: Wpływ dodatku suszonych skwarek wieprzowych na parametry tekstury i wiązanie wody w wędlinach. W monografii: Zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego. Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 105-114.
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/zagospodarowanie_ubocznych_p...
 4. Krzywdzinska-Bartkowiak M., Piątek M., Rezler R., Olejniczak D., Pers K., Masewicz Ł. . Wpływ substytucji mięsa suszonymi skwarkami wieprzowymi na właściwości reologiczne i zdolność wiązania wody farszów mięsnych do produkcji pasztetów. W monografii: Zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego. Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 115-126.
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/zagospodarowanie_ubocznych_p...
 5. Rezler R., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Piątek M., Cegiel A.. Analiza właściwości reologicznych farszów i wędlin drobnorozdrobnionych wyprodukowanych z udziałem suszonych skwarek wieprzowych. W monografii: Zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego. Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 127-136.
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/zagospodarowanie_ubocznych_p...
 6. Krzywdzińska-Bartkowiak M., Piątek M., Gumienna M., Kowalski R., Montowska M., Chudy S.: Jakość sensoryczna kiełbasy typu parówkowa z udziałem suszonego bobu fermentowanego. W monografii: Współczesne trendy w kształtowaniu jakości żywności Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 105-117,
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/wspolczesne_trendy.pdf
 7. Chudy S., Gierałtowska U., Krzywdzińska-Bartkowiak U., Piątek M.: Pomiar barwy produktów mleczarskich. W monografii: Współczesne trendy w kształtowaniu jakości żywności. Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 85-95.
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/wspolczesne_trendy.pdf
 8. Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Spychaj A., Danyluk B., Pospiech E.: Analiza wybranych właściwości mięsa wieprzowego poddanego zróżnicowanej szybkości schładzania. W monografii: Współczesne Trendy w Kształtowaniu Jakości Żywności Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 127-135.
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/wspolczesne_trendy.pdf
 9. Mikołajczak B., Iwańska E., Grześ B., Pospiech E.: Zmiany udziału wybranych białek mięsa wieprzowego wychładzanego ze zróżnicowaną szybkością. W monografii: Współczesne Trendy w Kształtowaniu Jakości Żywności pod redakcją D. Piaseckiej-Kwiatkowskiej i R. Cegielskiej-Radziejewskiej. Wyd. WNoŻiŻ UP w Poznaniu, II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, Poznań, 2016, 96-104.
  http://pttzow.up.poznan.pl/files/monografie/wspolczesne_trendy.pdf
 10. Véronique Santé-Lhoutellier i Edward Pospiech (2015): Meat and Muscle Composition. Structure of Muscle, Chemical and Biochemical Constitution of Muscle, Nutritional Value. Species and Breed Characteristics. Chapter 1. pp. 1 – 30. W książce: The effect of genetic and environmental factors on the quality of meat. Editors: Wiesław Przybylski and David Hopkins, A volume in the CRC series Chemical and Functional Properties of Food Components. Series Editor: Zdzisław E. Sikorski, Gdańsk University of Technology Department of Food Chemistry, Technology and Biotechnology.
  https://www.crcpress.com/Meat-Quality-Genetic-and-Environmental-Factors/...
 11. Pospiech E.: Mięso i produkty mięsne. Rozdział 7.3. w książce: „Żywość prozdrowotna. Składniki i technologia” pod redakcją J. Czapskiego i D. Góreckiej. Poznań, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014, 339 – 350 (ISBN 978-83-7160-730-1)
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-657.html
 12. Pospiech E., Lisiak D.: Czy dziczyzna jest zdrowa? w książce „Las i zdrowie”. Praca zbiorowa pod redakcją D. Gwiazdowicza. Oficyna Wydawnicza G&P. Gościański & Prętnicki Poznań, 2014, 199-219 (ISBN 978-83-7272-304-B)
  https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/617408
 13. Montowska M. (2013): Chapter 3. Proteins and peptides in the authentication of meat and meat products. książka “Food authentication using bioorganic molecules”. Ed. S. Sforza. DEStech Publications book. ISBN no. 978-1-60595-045-7, pp. 75 – 102.
  http://www.cabdirect.org/abstracts/20143073490.html;jsessionid=A5B68E292...
 14. Praca zbiorowa pod redakcją T. Blicharskiego „Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów. Opracowanie wyników badań laboratoryjnych.” Warszawa, Wyd. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. 2013.
  http://docplayer.pl/6646630-Aktualna-wartosc-dietetyczna-wieprzowiny-jej...
 15. Kowalski R. i Pyrcz J. (2012): Rozdz. 9. Wędzenie mięsa i przetworów mięsnych. W książce: Technologia wędzenia żywności. Pod red. Edwarda Kołakowskiego, Wydawca PWRiL, ISBN 978-83-09-01090-6, 309-338
  http://www.agroswiat.pl/spisy/technologia_wedzenia_spis_tresci.pdf
 16. Praca zbiorowa pod redakcją Pisuli A. i Pospiecha E. (2011): „Mięso. Podstawy Nauki i Technologii”, Wyd. SGGW w Warszawie, ISBN 978-83-7583-317-1; praca z udziałem wielu pracowników instytutu w tym opracowaniu
  http://www.wydawnictwosggw.pl/index.php?s=karta&id=606
 17. Praca zbiorowa pod redakcją Flaczyk E., Góreckiej D. i Korczaka J. (2011): „Towaroznawstwo produktów spożywczych”. Poznań, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 83-7160-643-4; praca z udziałem kilku pracowników instytutu w tym opracowaniu http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji_577.html
 18. Pospiech E., Montowska M. (2011): Chapter 3. Technologies to improve water-holding capacity of meat. W książce ”Control of Meat Quality”. Ed. Seon-Tea Joo, ISBN: 978-81-308-0469-9. Publ. by Research Signpost 37/661 (2), Fort P.O. Trivandrum-695 023. Kerala, India, 61–80
  http://www.ressign.com/UserBookDetail.aspx?bkid=1218&catid=247
 19. Pyrcz J., Kowalski R., Danyluk B., (2011). współautorstwo rozdziału 7: Proces technologiczny produkcji kiełbas surowych dojrzewających. Mięso – podstawy nauki i technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 408-422.
  http://www.ikep.pl/mieso-podstawy-nauki-i-technologii,6341
 20. Danyluk B., Pyrcz J., Kowalski R., (2011). współautorstwo rozdziału 10: Proces technologiczny produkcji konserw mięsnych. Mięso – podstawy nauki i technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 449-463.
  http://www.ikep.pl/mieso-podstawy-nauki-i-technologii,6341
 21. Pospiech E., Rosochacki S., Łyczyński A., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Iwanowska A., Juszczuk-Kubiak E. (2009): Procesy biochemiczne kontrolujące jakość wołowiny. W monografii „Genomika bydła i świń” pod redakcją naukową L. Zwierzchowskiego i M. Świtońskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozdział 5.2. 94-108
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji_509.html
 22. Butler F., Ward S., O’Donnell C., Tansey F., Ayalew G., Adekunte A., Schwägele F., Andrée S., Gensler M., Lucas Luijckx N.B., Cnossen H.J., Heeres H.L., Wassens M.A., Engel E., Berge P., Ratel J. Blinet P. Pospiech E., Montowska M., McDonnell K., Pacquit A., Curley E., Martinez I., Wilborg Dahle S., Westavik H., Sandberg M., Garforth D., Winkel C., Beraquet N., Castrillon M., Miyagusku L., Frewer L.J., Kher S., Lenz K., Urbanski J. (2009): Vulnerabilities in the food chain: A Stakeholders’ Guide. Part I. How to identify and address vulnerabilities. Wydany przez: H.J. Cnossen, M.A. Wassens, H.L. Heeres, N.B. Lucas Luijckx. TNO, Netherlands.
  http://www.eurocarne.com/daal?a1=informes&a2=fp6-518451.pdf
 23. Bilska A., Kowalski R., (2008). współautorstwo rozdziału: Skrobia natywna i modyfikowana. Praca zbiorowa pod redakcją W. Uchmana nt. Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa. Wydanie II zmienione. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 220-241.
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-456.html
 24. Pyrcz J., Kowalski R., (2008). współautorstwo rozdziału: Emulgatory i emulsje w przetwórstwie mięsa. Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa. Praca zbiorowa pod red. W. Uchmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 36-47.
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-456.html
 25. Pyrcz J., Kowalski R. (2008). współautorstwo rozdziału: Hydrokoloidy substancje kształtujące teksturę przetworów mięsnych. Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa. Praca zbiorowa pod. red. W. Uchmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 242-258.
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-456.html
 26. Pyrcz J., Kowalski R., Bilska A., Uchman W., (2008). współautorstwo rozdziału: Prozdrowotne dodatki stosowane w przetwórstwie mięsa. Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa. Praca zbiorowa pod red. W. Uchmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 296-308.
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-456.html
 27. Pyrcz J., Kowalski R. (2008). współautorstwo rozdziału: Innowacje w zakresie stosowania substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsnym. Dodatki a współczesne przetwórstwo mięsa. Praca zbiorowa pod. red. A. Rutkowski. Polska Izba Dodatków do Żywności, 27-45.
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-456.html
 28. Danyluk B., Pyrcz J., Kowalski R., (2006). Wybrane zagadnienia z technologii mięsa. Konserwy mięsne. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 1-57.
  http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji-411.html
 29. Pospiech E., Borzuta K. (2005): Właściwości i wartość użytkowa mięsa bydła. Rozdział V. W książce „Hodowla bydła” pod redakcją Kaczmarka A. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 291 – 330 http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/opispozycji_340.html