Realizowane projekty badawcze

  1. Projekt badawczy realizowany w oparciu o fundusze z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu „SONATA 6” nt. "Ocena możliwości analizy ilościowej białek mięśni szkieletowych poddanych obróbce termicznej w oparciu o wybrane stabilne termicznie markery peptydowe"; okres realizacji 2014 – 2017; kierownik projektu: dr Magdalena Montowska