Promocje doktorskie

 

W dniu 8 lutego 2013 roku o godz. 10oo w Kolegium Rungego naszego Uniwersytetu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Frali pt. "Wpływ marynowania na powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych oraz na jakość wieprzowiny grillowanej".
 
Praca doktorska została zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Dolaty. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Marek Cierach z Katedry Technologii i Chemii Mięsa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Erwin Wąsowicz z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Obrona przebiegła pomyślnie. Decyzja Komisji Doktorskiej nadająca Jej stopień doktora została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od 28 lutego 2013 r. jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.

 


 

W dniu 30 listopada 2012 roku o godz. 1000 w Kolegium Rungego naszego Uniwersytetu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Spychaj pt. „Określenie przydatności analiz genu oksydazy cytochromowej oraz genu i białka titiny do identyfikacji gatunkowej mięsa”.
 
Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Krystyna Palka z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i prof. dr hab. Cezary Mądrzak z Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a promotorami – prof. dr hab. Edward Pospiech i prof. dr hab. Ryszard Słomski z Katedry Biochemii i Biotechnologii naszej Uczelni.
 
Obrona przebiegła bardzo ładnie. Praca uzyskała wyróżnienie. Decyzja Komisji Doktorskiej nadająca Jej stopień doktora została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od 13 grudnia 2012 r. jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.

 


 

Zdjęcie zbiorowe po obronie doktorantki z promotorami, recenzentami i członkami Komisji Doktorskiej

 

W dniu 4 października 2012 roku o godz. 1000 w Kolegium Rungego naszego Uniwersytetu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Iwanowskiej pt. „Analiza przemian białek i kruchości mięsa z tusz młodego bydła rasy holsztyno-fryzyjskiej poddanych zabiegom tenderyzacji”.

Recenzentami rozprawy byli dr hab. Bożena Danyluk z naszego Instytutu i prof. dr hab. Ryszard Żywica z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a promotorem – prof. dr hab. Edward Pospiech.

Praca uzyskała wyróżnienie ze strony obu recenzentów. Obrona przebiegła pomyślnie. Decyzja Komisji Doktorskiej nadająca Jej stopień doktora została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od 18 października 2012 r. jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.

 

Ogłoszenie decyzji Komisji Doktorskiej