Patenty

P. 393394 – Sposób wytwarzania wędliny podrobowej, zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności
Numer zgłoszenia patentu: 393394; Data zgłoszenia: 22.12.2010
Zgłoszenie ogłoszono: 02.07.2012 BUP 14/12; O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.07.2014 WUP 07/14
Twórca(y) wynalazku:
Zofia Zaborowska, Agnieszka Bilska, Krzysztof Przygoński, Marian Remiszewski, Elżbieta Wojtowicz, Bożena Dziarska, Anna Kupka

P. 393400 – Wędlina podrobowa, zwłaszcza typu pasztetowa o podwyższonej zdrowotności
Numer zgłoszenia patentu: 393400; Data zgłoszenia: 22.12.2010
Zgłoszenie ogłoszono: 02.07.2012 BUP 14/12; O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.07.2014 WUP 07/14
Twórca(y) wynalazku:
Zofia Zaborowska, Agnieszka Bilska, Krzysztof Przygoński, Marian Remiszewski, Elżbieta Wojtowicz, Bożena Dziarska, Anna Kupka