Leszek Wybraniec - obrona pracy doktorskiej

Dnia 14 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Sali im. Prof. Stanisława Lecha Jankowskiego Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Leszka Wybrańca, pt. „Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na poprawę jakości żywieniowej fermentowanych kiełbas surowych typu salami”.

Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Jan Pyrcz z Zakładu Technologii Produktów Mięsnych, natomiast recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski z Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr hab. Bożena Danyluk z naszego Instytutu.
 
Pan Leszek Wybraniec jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności AR w Poznaniu. Od czasu ukończenia, w 1996 roku studiów, związany jest zawodowo z grupą Sokołów S.A., w której pełni funkcję dyrektora zakładów w oddziałach: w Tarnowie i Jarosławiu.
 
Obrona pracy spotkała sie z dużym zainteresowaniem przedmiotową problematyką ze strony zarówno Komisji jak i obecnych pracowników naszego Wydziału.
 
Po pozytywnym zaopiniowaniu pracy przez obu recenzentów, została ona pomyślnie obroniona. Pozytywna Decyzja Komisji ds. Przewodu Doktorskiego została zaakceptowana przez Radę Wydziału i od dnia 27 listopada 2014 r. Pan Leszek Wybraniec jest doktorem nauk rolniczych ze specjalnością w zakresie technologii żywności i żywienia.