Pozostałe wyposażenie Instytutu

Spectropen – spektrofotometr do pomiaru barwy, geometria pomiaru kulista 45/0, mierzy w zakresie światła widzialnego i dokonuje pomiaru co 20 nm.

Miernik wartości aktywności wody (aw ), typu Aquaspector-1.

Aparat do oznaczania tłuszczu Soxtec

Aparat do oznaczania azotu ogólnego metodą Kjeldahla. Zestaw składa się z pieca do spalań i urządzenia do destylacji – aparat Kjeltec.

Pracownia mikrobiologiczna – wyposażona jest w komorę laminarną do posiewów mikrobiologicznych i autoklaw.

Przetwórnia doświadczalna – dla potrzeb technologów mięsa, wyposażona w wilki, kutry, mieszarkę, automatyczną komorę wędzarniczą, nowoczesną masownicę firmy Metalbud wyposażoną w unikalny system rozmrażania ultradźwiękowego, parowego i mikrofalowego.