Pracownia Biochemiczna

  • automatyczny system do szybkiej chromatografii cieczowej (FPLC) Äkta firmy Amersham Pharmacia Biotech różnych związków, w tym szczególnie przydatny do rozdziału białek i oznaczania aktywności enzymów wraz z komputerowym systemem analizy danych (ciśnienie robocze do 5MPa),
  • fluorymetr LS-55 firmy PerkinElmer.Inc. wraz z czytnikiem płytek oraz oprogramowaniem FL WinLab,
  • spektrofotometry do badań w zakresie nadfioletu, bliskiej podczerwieni i światła widzialnego
  • pH-metry Firmy Shott stacjonarne i przenośne,
  • aparat do mierzenia przewodności elektrycznej Matthäus,
  • zamrażarki do -80°C firmy HETO-HOLTEN i SANYO
  • wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem Sigma 3K30,
  • witryna chłodnicza typ WS-140R,
  • wagi analityczne Sartorius i FAWAG S.A, ULTRA-TURRAX T-25 firmy IKA-WERKE, mieszadła magnetyczne IKAMAG RCT.