Zakład Inżynierii i Projektowania Procesów Produkcyjnych

Kierownik Zakładu
dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak

pokój 133
tel. (61) 848 7259
mkb@up.poznan.pl
   
 

Adiunkci

   
  dr Magdalena Montowska
pokój 134
tel. (61) 848 7251
magdalena.montowska@gmail.com
dr inż. Michał Piątek
pokój 131
tel. (61) 848 7259
piatek@up.poznan.pl

Pracownicy emerytowani

Prof. Dr hab. Włodzimierz Dolata
Dr inż. Hanna Gajewska-Szczerbal
Dr inż. Jerzy Mróz
Mgr inż. Elżbieta Piotrowska