Zakład Surowców Zwierzęcych

  Kierownik zakładu
prof. zw. dr hab. Edward Pospiech
pokój 110
tel. (61) 848 7260
pospiech@up.poznan.pl
   
Adiunkci
  dr inż. Bożena Grześ
pokój 134
tel. (61) 848 7251
bgrzes@up.poznan.pl
   
  dr inż. Ewa Iwańska
pokój 135
tel. (61) 848 7511
eiwanska@up.poznan.pl
   
  dr inż. Beata Mikołajczak
pokój 127
tel. (61) 848 7505
bemik24@up.poznan.pl