Zakład Technologii Produktów Mięsnych

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Bożena Danyluk
pokój 24
tel. (61) 848 7507
danyluk@up.poznan.pl
 

Adiunkci

  dr inż. Agnieszka Bilska
pokój 31
tel. (61) 846 6086
abilska@up.poznan.pl
   
  dr inż. Ryszadr Kowalski
pokój 25.2
tel. (61) 848 7506
kowalski@up.poznan.pl

Pracownicy emerytowani
Prof. Dr hab. Waldemar Uchman
Prof. zw. dr hab. Jan Pyrcz
Barbara Kobierna