Badania Zakładu Technologii Produktów Mięsnych

Technologiczne uwarunkowania produkcji wędlin surowych, parzonych i podrobowych;
Modelowanie wydajności i jakości wyrobów gotowych tj. barwy i smakowitości przy użyciu wybranych substancji dodatkowych;
Optymalizacja procesu pasteryzacji i sterylizacji konserw mięsnych;
Sterowanie aktywnością wody w przetworach mięsnych;
Ocena i modelowanie jakości wyrobów mięsnych;
Optymalizacja zastosowania substancji dodatkowych w przetworach mięsnych;
Wykorzystanie ubocznych surowców rzeźnych.