Stanowisko do oceny właściwości fizycznych żywności (urządzenie TA.XT plus, Stable Micro Systems)

Analizator TA.XT plus wykorzystywany jest do pomiarów wyróżników charakteryzujących cechy teksturalne surowców i produktów spożywczych (twardość, spoistość, elastyczność, sprężystość, żujność, gumiastość, włóknistość, adhezja, kohezja). Urządzenie jest wyposażone w szereg przystawek pomiarowych (nóż Warnera-Bratzlera, trzpień ściskający, trzpień penetrujący, przystawkę rozrywającą) jak również posiada oprogramowanie komputerowe (sterujące pracą aparatu, rejestracją wyników, ich przeliczaniem).