Stanowisko do pomiaru właściwości reologicznych substancji – Wiskozymetr VT 550 firmy HAAKE

Wiskozymetr VT 550 posiada dwa rodzaje obsługi – manualną i poprzez program komputerowy. Urządzenie składa się z:

  • oprogramowanie komputerowe (sterujące pracą aparatu, rejestracja wyników, przeliczanie i ich interpretacja, prezentacja wykresów)
  • przystawki pomiarowe, FL-100
  • termostat.