W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne na Wydziałach Biologii i Hodowli Zwierząt, Leśnym, Melioracji i Inżynierii Środowiska, Ogrodniczym, Rolniczym zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych.

W Katedrze Meteorologi przeprowadzane są corocznie ćwiczenia terenowe. Są one realizowane na stacji pomiarowej w Rzecinie. Studenci mogą praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę oraz poznań zasady działania nowoczesnego sprzętu pomiarowego.


W Katedrze co roku realizowane są prace magisterskie z zakresu: agrometeorologii, fizyki atmosfery, bilansu cieplnego w różnych ekosystemach.

Materiały dla studentów:

Skrypt

Spróbuj swoich sił z meteorologią:

Test online - Promieniowanie

Test online - Temperatura i wilgotność powietrza

UWAGA Ćwiczenia terenowe 2019:

Opis dojazdu na Zajęcia terenowe IiGW
Opis dojazdu na Zajęcia terenowe IŚ