Aktualności

I Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i gospodarczych pracujących na rzecz produkcji żywności na terenie Wielkopolski i jednoczesna promocja dokonań w projekcie badawczym: "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych". Konferencja odbędzie się w dniach 16-17. czerwca 2011 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu... więcej...

XX-lecie Katedry

W 2011 roku Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności obchodzi 20-lecie istnienia.

Aktualne projekty

Produkcja i wykorzystanie 2,3-butanodiolu z biomasy

Celem projektu jest opracowanie procesu efektywnej biokonwersji tanich, odnawialnych surowców do 2,3-butanodiolu (2,3-BD) oraz jego wykorzystanie w syntezie chemicznej. 2,3-butanodiol jest wartościowym surowcem w produkcji pestycydów, leków, plastyfikatorów, środków nawilżających, związków zapachowych i wielu innych produktów chemicznych. więcej...

Konsorcjum Naukowe "Zielona Chemia"

Celem projektu jest opracowanie technologii mikrobiologicznej konwersji odpadowego glicerolu, powstającego przy produkcji estrów metylowych (tzw. biodiesla), do 1,3-propandiolu, erytrytolu oraz kwasu bursztynowego i fumarowego. Wymienione związki chemiczne zostaną następnie wyizolowane z podłoża hodowlanego i oczyszczone. W kolejnym etapie badań zostanie opracowana technologia wykorzystania 1,3-propandiolu do syntezy poliuretanów i nienasyconych poliestrów. Użycie glicerolu do produkcji poliolu pozwoli na rezygnację ze stosowania w tej dziedzinie surowców ropopochodnych. więcej...

Bioaktywna Żywność

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Wzbogaci to ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego i zwiększy jego międzynarodową konkurencyjność. więcej...

Zrealizowane projekty

Stacja Doświadczalna Doskonalenia Technologii w dziedzinie "Żywność i Zdrowie"

Projekt w ramach Centrum Doskonałości "Biotechnologia Żywności" przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Założeniem projektu było doposażenie istniejącego już obiektu pilotowej stacji doświadczalnej działającej w strukturze Centrum Doskonałości „Biotechnologia Żywności” w aparaty i urządzenia produkcyjne o skali pół- lub ćwierćtechnicznej, pozwalające na prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz działalności usługowej dla małych i średnich przedsiębiorstw... więcej...

Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Funkcjonalnych Żywności

Projekt w ramach Centrum Doskonałości "Biotechnologia Żywności" przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zakres rzeczowy tego projektu obejmuje zakup nowoczesnej aparatury badawczej, wyposażenie w meble laboratoryjne i drobne prace budowlano-adaptacyjne... więcej...