Dydaktyka

SEMESTR ZIMOWY

 1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii - Biotechnologia
  • mikrobiologia przemysłowa
  • przemysłowe kultury tkankowe
  • biotechnologia
  • technologia bioprocesowa
  • aparaturoznawstwo
  • biotechnologia w medycynie i kosmetyce
  • biotechnologie środowiskowe
 2. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • kierunkowa technologia żywności - spec. biotechnologia
  • biotechnologia żywności
  • biotechnologia (niestacjonarne)
  • higiena produkcji
  • bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
  • biologiczne metody ochrony środowiska
  • technologia bioprocesowa
  • laboratorium specjalizacyjne
  • współczesne trendy w nauce
 3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • biotechnologia ścieków
  • nowe biotechnologie środowiskowe
 4. Inne
  • mikrobiologia dla biologii zwierząt
  • podstawy biotechnologii dla Politechniki Poznańskiej (niestacjonarne)

SEMESTR LETNI

 1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii - Biotechnologia
  • inżynieria bioprocesowa
  • mikrobiologia przemysłowa
  • biotechnologia żywności
  • metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
  • aparaturoznawstwo
 2. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • mikrobiologia żywności
  • mikrobiologia żywności (niestacjonarne)
  • biologia molekularna
  • laboratorium specjalizacyjne
  • analityka dla bezpieczeństwa żywności
  • mikrobiologia przemysłowa
 3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • metody separacji zanieczyszczeń
 4. Inne
  • mikrobiologia dla hodowli zwierząt
  • mikrobiologia dla hodowli zwierząt (niestacjonarne)
  • mikrobiologia dla agroturystyki
  • mikrobiologia dla hodowli zwierząt
  • mikrobiologia dla agroturystyki (niestacjonarne)
  • podstawy biotechnologii dla Politechniki Poznańskiej
  • mikrobiologia przemysłowa dla Uniwersytetu Medycznego
  • inżynieria bioprocesowa dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza