aktualności informacje pracownicy dydaktyka badania zasoby linki
 
:: Menu ::
 
 • I. Publikacje
  • Ia. IF
   • 1. Barłóg P., Grzebisz W., 2004: Effect of timing and nitrogen fertilizers application on yielding of winter oilseed rape (Brassica napus L.). I. Growth dynamics and seed yield. Journal of Agronomy and Crop Sciences, 190: 305-313. (if. w roku 2003, 0,565)
   • 2. Barłóg P., Grzebisz W., 2004: Effect of timing and nitrogen fertilizers application on yielding of winter oilseed rape (Brassica napus L.). II. Nitrogen uptake dynamics and fertilizer efficiency. Journal of Agronomy and Crop Sciences, 190: 314-323. (if. w roku 2003, 0,565)
   • 3. Diatta J.B., Grzebisz W., Wiatrowska K., 2004: Competitivity, selectivity and heavy metals induced alkaline cation displacement in soils. Soil Sci. Plant Nutr., 50 (6) 899- 908 (if = 0,688)
   • 4. Potarzycki J, Gaj R, Schnug E, 1/2004: Phosphorous adsorption in soils after 20 years of organic (cattle slurry) and mineral (NPK) fertilization. Landbauforschung Völkenrode (54): 13-20 if =0,351
  • Ib. Kategoria B
   • 1. Grzebisz W., Cyna K., 2004: Aktualne problemy gospodarowania siarką w rolnictwie polskim. Nawozy i Nawożenie 4(17), 64-77.
   • 2. Cyna K., Grzebisz W., 2004: Wpływ nawożenia siarka elementarna na zawartość siarczanów w glebie i plonowanie rzepaku ozimego. Nawozy i Nawożenie 4(17), 104- 116.
   • 3. Barłóg P., Grzebisz W., 2004: Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem, sodem i magnezem. Część I. Plon korzeni i liści. Biul. IHAR, Radzików, t. 234 (w druku).
   • 4. Barłóg P., Grzebisz W., 2004: Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem, sodem i magnezem. Część II. Jakość korzeni i plon cukru. Biul. IHAR, Radzików, t. 234 (w druku).
   • 5. Barłóg P., Grzebisz W., 2004: Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem, sodem i magnezem. Część III. Prognozowanie plonu i jakości. Biul. IHAR, Radzików, t. 234 (w druku).
   • 6. Musolf R., Grzebisz W., Szczepaniak W., 2004: Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.). Część I. Reakcja plonotwórcza Biul. IHAR, Radzików, t. 234 (w druku).
   • 7. Musolf R., Grzebisz W., Szczepaniak W., 2004: Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.). Część I. Jakość technologiczna korzeni i plony cukru. Biul. IHAR, Radzików, t. 234 (w druku).
   • 8. Musolf R., Grzebisz W., Szczepaniak W., 2004: Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.). Część I. Odżywienie roslin potasem i azotem. Biul. IHAR, Radzików, t. 234 (w druku).
   • 9. Musolf R., Grzebisz W., Szczepaniak W., 2004: Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.). Część I. Ocena efektywnośc agronomicznej i ekonomicznej. Biul. IHAR, Radzików, t. 234 (w druku).
   • 10. Gaj R., Górski D. 2004:Wpływ kompostu z odpadów miejskich oraz nawożenia azotem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego. Część I. Plon korzeni i jakość technologiczna Biul. IHiAR nr 234,
   • 11. Gaj R., Górski D. 2004: Wpływ kompostu z odpadów miejskich oraz nawożenia azotem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego. Zawartość i pobranie mikroskładników. Biul. IHiAR nr 234 ,.
   • 12. Gaj R. Górski D. 2004: Wpływ kompostu z odpadów miejskich oraz azotu na pobranie cynku oraz jakość technologiczną buraka cukrowego. Zesz.Prob.Post.N.Rol. Z: 502,
   • 13. Potarzycki J., 2004: Rola siarki z superfosfatu prostego w nawożeniu jęczmienia jarego. I. plon i jakość ziarna. Nawozy i Nawożenie 4(17), 180-192.
   • 14. Potarzycki J., 2004: Rola siarki z superfosfatu prostego w nawożeniu jęczmienia jarego. I. Wykorzystanie siarki i azotu z nawozów. Nawozy i Nawożenie 4(17), 193-205.
   • 15. Potarzycki J., 2004: Gospodarka azotem pszenicy ozimej nawożonej dolistnie miedzią. Zeszyty problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Rolniczych . 502.
   • 16. Potarzycki J., 2004: Wpływ dolistnej aplikacji miedzi na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej. Zeszyty Problemowe postępów nauk Rolniczych. Rolniczych 502.
  • Ic. Kategoria C
   • 1. Grzebisz W., Potarzycki J., 2004: Mechanizmy pobierania fosforu przez rośliny uprawne - od teorii do praktyki. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Chemia. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie, nr 1017, 88-99.
 • II. Monografie naukowe
  • IIb. autorstwo rozdziału w monografii w jęz. angielskim
   • 1. Grzebisz W., Potarzycki J., 2004: Partially acidulated phosphate rocks (PAPRs) as an alternative source of phosphorus in agriculture in Poland. In: E: Górecki H., Dobrzański Z., Kafarski P. (Eds). Chemistry for Agriculture No 5 - New Agrochemicals and their save use for health and environment. 86-90.
   • 2. Potarzycki J., Biber M., 2004: Response of spring barley to fertilization with single superphosphate and partially acidulated phosphate rock (PAPR) under conditions of diversified variability of nitrogen. In: (Eds). E: Górecki H., Dobrzański Z., Kafarski P.Chemistry for Agriculture No 5 - New Agrochemicals and their save use for health and environment. 246-254.
   • 3. Grzebisz W., Biernacka A., Barłóg P., (2004): Effect of methods of magnesium application on nutrients uptake by sugar beets (Beta Vulgaris L. ssp. Vulgaris. In: (Eds). Chemistry for Agriculture No 5 - New Agrochemicals and their save use for health and environment. 285-292 .
   • 4. Schnug E, Gaj R, Haneklaus S: Visual diagnosis of sulphur nutrition in major agricultural crops. In: M.Fotyma, T. Filipek & W. Lipinski (Eds.) "Fertilizers and Fertilization
   • 5. Szczepaniak W. 2004: PLANT RESIDUES OF LEGUME-GRASS MIXTURES AS A SOURCE OF NITROGEN FOR WINTER WHEAT. PART I. THE ASSESSMENT OF WINTER WHEAT NUTRITION WITH NITROGEN. E: Górecki H., Dobrzański Z., Kafarski P.: NEW AGROCHEMICALS AND THEIR SAFE USE FOR HEALTH AND ENVIRONMENT. Chemistry for Agriculture- Volume 5: 660-664.
   • 6. Szczepaniak W. 2004: PLANT RESIDUES OF LEGUME-GRASS MIXTURES AS ASOURCE OF NITROGEN FOR WINTER WHEAT. PART II. DYNAMICS OF NITROGEN UPTAKE AND BIOMASS FORMATION. E: Górecki H., Dobrzański Z., Kafarski P.: NEW AGROCHEMICALS AND THEIR SAFE USE FOR HEALTH AND ENVIRONMENT. Chemistry for Agriculture- Volume 5: 665-672.
  • IIb. autorstwo rozdziału w monografii
   • 1. Grzebisz W., 2004: Potas w roślinie. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 7-16.
   • 2. Grzebisz W., Bandurska H., 2004: Pobieranie potasu przez rośliny z gleby. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 17-27.
   • 3. Bandurska H., Grzebisz W., Farat R., 2004: Potas a stresy abiotyczne - susza. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 37-48.
   • 4. Grzebisz W., 2004: Potas a stresy biotyczne. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 49-56.
   • 5. Grzebisz W., Cyna K., Wrońska M., 2004: Zakłócenia biogeochemicznego cyklu potasu. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 67-78. 25
   • 6. Grzebisz W., 2004: Regionalny bilans potasu w polskim rolnictwie. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 79-88.
   • 7. Diatta J.B., 2004: Geochemia potasu. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 17-26.
   • 8. Szczepaniak W., 2004: Reakcja roślin uprawnych na nawożenie potasem. W. Grzebisz: Pierwiastki w środowisku - Potas. Journal of Elementology. Vol. 9/4 (Supplement), ISBN 83-919608-1-1; s. 57-66.
   • 9. Grzebisz W., 2004: Gospodarka potasem w Polsce: stan i skutki.. W: Grzebisz W. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISDN 3-9801577-3-3; 5-12
   • 10. Grzebisz W., 2004: Potas w roślinie. W: Grzebisz W. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISBN 3-9801577-3-3; 13-22.
   • 11. Diatta J.B., 2004: Potas w glebie.. W: Grzebisz W.: Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISBN 3-9801577-3-3; 2330.
   • 12. Popp Th., Grzebisz W., 2004: Nawozy potasowe. W: Grzebisz W. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISDN 3-9801577-3-3; 31-42.
   • 13. Grzebisz W., 2004: Pobieranie potasu przez rośliny uprawne. W: Grzebisz W. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISBN 3- 9801577-3-3; 43-51.
   • 14. Grzebisz W., 2004: Potas a stresy. W: Grzebisz W. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISDN 3-9801577-3-3; 52-61.
   • 15. Szczepaniak W., 2004: Potas a jakość plonów. W: Grzebisz W. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISDN 3-9801577-3-3; 62-71.
   • 16. Grzebisz W., 2004: System nawożenia potasem. W: Grzebisz W. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISBN 3-9801577-3-3; 72-82.
   • 17. Rębarz Rębacz., Borówczak F., Barłog P., 2004: Wpływ systemu uprawy i deszczowania na plon i jakość ziemniaków. W; Zbytek Z.: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie., PIMR Poznań, s. 54-59.
   • 18. Grzebisz W., (2004): Opracowanie i dostosowanie planu nawozowego. W. (ed. W. Poczta): Krajowy Program Rolno-środowiskowy, ISBN 83-914554-8-3, Koszalin Ekspert-SITR, sp. Z o.o., 40-46.
   • 19. Grzebisz W., (2004): Zasady zrównoważonego nawożenia. W. (ed. W. Poczta): Krajowy Program Rolno-środowiskowy, ISBN 83-914554-8-3, Koszalin Ekspert-SITR, sp. z o.o., 46-50.
   • 20. Grzebisz W., (2004): Tworzenie stref buforowych. W. (ed. W. Poczta): Krajowy Program Rolno-środowiskowy, ISBN 83-914554-8-3, Koszalin Ekspert- SITR, sp. Z o.o., 112-116.
  • IIc. Redakcja monografii
   • 1. Grzebisz W. 2004: Pierwiastki w środowisku. Potas. Journal of Elementology. Vol. 9 (4) (supplement), ISBN 83-919608-0-3, 120 s.
   • 2. W: Grzebisz W. 2004. Potas w produkcji roślinnej. Międzynarodowy Instytut Potasowy, Bazylea; ISBN 3-9801577-3-3; 88 s.
 • Licznik odwiedzin: