aktualności informacje pracownicy dydaktyka badania zasoby linki
 • I Kursy postawowe
  • 1. Chemia Rolna - Agronomia, studia dzienne V sem. (45 w., 45 ćw.)
  • 2. Chemia Rolna - Agronomia, studia zaoczne IV sem. (10 w., 15 ćw.)
  • 3. Przyrodnicze podstawy i skutki nawożenia - Ochrona Środowiska V sem. (30w., 30 ćw.)
  • 4. Chemia Rolna - Agroturystyka II sem. (30w., 15 ćw.)
 • II Fakultety
  • 1. Pierwiastki śladowe w środowisku - Ochrona środowiska V sem. (30 w.)
 • III Specjalizacje
  • 1. Chemia Rolna - Agronomia
   • 1.1 Testowanie gleb i roślin - VIII semestr (30 w., 60 ćw.)
   • 1.2 Chemiczne podstawy żyzności gleby - IX semestr (15 w., 30 ćw.)
   • 1.3 Systemy nawożenia roślin uprawnych - IX semestr (30 w., 30 ćw.)
   • 1.4 Podstawy chemii instrumentalnej - IX semestr (15 w.)
   • 1.5 Nawozy i systemy nawożenia - X semestr (30 w., 30 ćw.)
   • 1.6 Nawożenie i jakość plonów - X semestr (15 w., 30 ćw.)
   • 1.7 Seminarium - VIII, IX, X semestr (30 s.; 60 s., 60 s.)
   • 1.8 Konwersatoria - IX, X semestr (65 k.; 70 k.)
   • 1.9 Pracownia dyplomowa - IX, X semestr (30 ćw., 30 ćw)
   • 2.0 Pracownia komputerowa - IX, X semestr (15 ćw., 15 ćw)
  • 2. Biogeochemia ekosystemów - Ochrona środowiska
   • 1.1 Krążenie pierwiastków w przyrodzie - VIII semestr (40 w., 35 ćw.)
   • 1.2 Techniki laboratoryjne - VIII semestr (15 w., 30 ćw.)
   • 1.3 Biogeochemia pierwiastków śladowych - IX semestr (30 w., 30 ćw.)
   • 1.4 Pestycydy w środowisku - VII semestr (20 w.)
   • 1.5 Remediacja środowiska - X semestr (25 w., 45 ćw.)
   • 1.6 Bioróżnorodność - IX semestr (30 w.)
   • 1.7 Seminarium - IX, X semestr (75 s.; 75 s.)
 • Licznik odwiedzin: