Adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

Kontakt:

inż. Maria Nielepkowicz
tel./fax 061 846 6090;
e-mail:
nielepkowicz@up.poznan.pl 
dr Aldona Mrówczyńska-Kamińska
tel. 061 846 6090;
e-mail:
mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl
dr Paweł Siemiński
tel. 061 846 6361;
e-mail:
sieminski@up.poznan.pl

Prof. dr hab. Walenty Poczta (Kierownik studium)
tel. 061 848 7114;
e-mail:
poczta@up.poznan.pl

Studia Podyplomowe


Dzialalnosc Rolnicza
Integracja Europejska

© Copyright 2007 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.