ZAPRASZAMY!!!

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom głównie nowoczesnej wiedzy z zakresu  produkcji roślinnej i zwierzęcej. W trakcie studiów słuchacze realizują  między innymi zajęcia w liczbie 150 h dydaktycznych o treściach związanych z działalnością rolniczą, nabywając w ten sposób kwalifikacje rolnicze.

Gwarantujemy
znakomitą kadrę wykładowców teoretyków oraz praktyków.

Zapewniamy
wszechstronne przygotowanie w zakresie nowoczesnych technologii produkcji w rolnictwie.

 
© Copyright 2007 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.